Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Aktualne informacje


Konsultacje projektu przyszłorocznego programu współpracy


14.09.2022

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

bip.swarzedz.pl/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2022/14_09_2022/Zarzadzenie_ws._konsultacji_programu_wspolpracy_2023.pdf

WYNIKI KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - WYPOCZYNEK 2022


16.05.2022 r.

Oto wyniki przedmiotowego konkursu:

bip.swarzedz.pl/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2022/16_05_2022/zarzadzenie_-_wyniki_wypoczynek_2022.pdf

Wyniki konkursów ofert na 2022 rok


Burmistrz rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konkursu z zakresu sportu znajdą Państwo poniżej:

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2022/14_01_2022/zarzadzenie_-_wyniki_sport_2022.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury, zdrowia, edukacji i turystyki znajduje się tutaj:

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2022/14_01_2022/zarzadzenie_-_wyniki_kul__zdr__edu__turyst_2022.pdf