Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikaty


W lutym będą zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów11 01 2022

Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na  korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku.

Informacja prasowa - W lutym będą zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów (148KB .pdf)

Informacja prasowa - Prezes ZUS: zwrot nadpłaconego podatku automatycznie, nie trzeba składać wniosków (133KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.1MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Po Małym ZUS plus – czas na duży ZUS10 01 2022

Przedsiębiorca, któremu 31 grudnia 2021 r. skończył się już okres opłacania niższych składek w ramach „Małego ZUS plus”, powinien pamiętać, aby do 10 stycznia wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia  i zgłosić się z kodem właściwym dla pełnego, tzw. dużego ZUS-u.

Informacja prasowa - Po Małym ZUS plus – czas na duży ZUS (135KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.0MB .m4a)

Dodatek osłonowy5 01 2022

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dot. dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Zwolnienie ze składek i postojowe dla określonych branż4 01 2022

17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. i otrzymać do sześciu świadczeń postojowych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Informacja prasowa - Zwolnienie ze składek i postojowe dla określonych branż (144KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.7MB .m4a)

Prawie 106 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy wpłynęło do ZUS-u4 01 2022

Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Do tej pory do ZUS-u wpłynęło prawie 106 tys. wniosków, z czego niemal 12 tys. wniosków złożyli rodzice z województwa wielkopolskiego.

Informacja prasowa - Prawie 106 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy wpłynęło do ZUS-u (124KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.6MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

Pobierasz podwójne świadczenie - złóż wniosek do ZUS, by nie spłacać podatku22 12 2021

Do 31 grudnia osoby, które otrzymują równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS oraz osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko i osiągające dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku, w kwocie do 5100 zł.

Informacja prasowa - Pobierasz podwójne świadczenie - złóż wniosek do ZUS, by nie spłacać podatku (154KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.9MB .aac)

Link z nagraniem wideo

ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami22 12 2021

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia.

Informacja prasowa - ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami (158KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.5MB .aac)

Link z nagraniem wideo

ZUS w Wigilię21 12 2021

W piątek 24 grudnia 2021 r. nieczynne będą sale obsługi klientów w placówkach ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za czas nauki zdalnej20 12 2021

Za okres nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przysługuje rodzicom i opiekunom dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Informacja prasowa - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za czas nauki zdalnej (101KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.2MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS15 12 2021

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Informacja prasowa - Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS (178KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.4MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Od 2022 roku ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy15 12 2021

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Informacja prasowa - Od 2022 roku ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy  (177KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.7MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia2 12 2021

WYKAZ 17/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 2394)

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek2 12 2021

Ogłoszenie 13/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Kobylnicy oznaczonej numerem 80/15.

Ogłoszenie 14/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działek położonych w Swarzędzu oznaczonej numerem 2427.

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności działki30 11 2021

Ogłoszenie 15/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Jasinie oznaczonej numerem 300/8.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp25 11 2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Zalasewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2021 r. do 31.12.2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.12.2021 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp25 11 2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część B2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2021 r. do 31.12.2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.12.2021 r. o godz. 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp25 11 2021

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2021 r. do 31.12.2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.12.2021 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Wnioski o "Dobry start" można składać do 30 listopada17 11 2021

Jeszcze tylko do końca listopada tego roku można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu "Dobry start”. Do tej pory, na konta rodziców i opiekunów trafiło już blisko 1,3 mld zł dla 4,3 mln dzieci. W województwie wielkopolskim wpłynęło ponad 305 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla przeszło 432 tys. dzieci. Do połowy listopada, ZUS wypłacił Wielkopolanom ponad 422 tys. świadczeń na kwotę prawie 127 mln zł.

Informacja prasowa - Wnioski o "Dobry start" można składać do 30 listopada  (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.9MB .aac)

W poniedziałki ZUS do 17:0017 11 2021

Począwszy od 22 listopada, w każdy poniedziałek, sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą czynne od 8:00 do 17:00, czyli o godzinę krócej. Takie rozwiązanie podyktowane zostało sytuacją epidemiologiczną i zostało przyjęte czasowo, do 31 marca przyszłego roku.

Informacja prasowa - W poniedziałki ZUS do 17:00 (159KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.7MB .aac)

Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia14 10 2021

WYKAZ 14/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Kobylnica, dz. 80/15)

WYKAZ 15/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Jasin, dz. 300/8)

WYKAZ 16/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 2427)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp14 10 2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo - część III.A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.10.2021 r. do 22.11.2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.11.2021 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2021 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowania przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

ZUS nie będzie prosił banków i telekomów o dane klientów11 10 2021

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów klientów ZUS i prosili ich o informacje na temat kontrolowanej osoby na zwolnieniu lekarskim. Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów.

Informacja prasowa - ZUS nie będzie prosił banków i telekomów o dane klientów (169KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.3MB .aac)

Pierwsze wyrównania na kontach czerwcowych emerytów7 10 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczył, na korzystniejszych zasadach, przyznane w tym roku, czerwcowe emerytury. Środki trafiły już na konta pierwszych emerytów.

Informacja prasowa - Pierwsze wyrównania na kontach czerwcowych emerytów (160KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.9MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Projekty edukacyjne ZUS dla dzieci i młodzieży5 10 2021

Wraz nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja akcji edukacyjnych organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczyciele mogą zgłaszać swoich uczniów do udziału w „Projekcie z ZUS” oraz „Lekcjach z ZUS”. To doskonała okazja, nie tylko do poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, ale i do zdobycia atrakcyjnych nagród.

Informacja prasowa - Projekty edukacyjne ZUS dla dzieci i młodzieży (152KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.3MB .aac)

Uwaga! ZUS ogłasza konkurs dla uczniów i studentów4 10 2021

„Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” – to tytuł konkursu ogłoszonego przez ZUS, w ramach realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół wyższych.

Informacja prasowa - Uwaga! ZUS ogłasza konkurs dla uczniów i studentów (281KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.6MB .aac)

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek23 09 2021

Ogłoszenie 11/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Bogucinie oznaczonej numerem 240/5.

Ogłoszenie 12/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działek położonych w Swarzędzu oznaczonych numerami 1294/2,1294/13 i 3233.

Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku9 09 2021

ZUS z urzędu wypłaci czternastą emeryturę. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Czternastka trafi do klientów ZUS wraz z listopadowymi świadczeniami.

Informacja prasowa - Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku (116KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.5MB .m4a)

ZUS z urzędu przeliczy czerwcowe emerytury9 09 2021

Problem czerwcowych emerytur został już rozwiązany. Prezydent podpisał ustawę, która wchodzi w życie 18 września 2021 r. ZUS z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku oraz renty rodzinne po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Oznacza to, że osoby te nie będą musiały składać żadnego wniosku.

Informacja prasowa - ZUS z urzędu przeliczy czerwcowe emerytury (127KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.2MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

300 tys. aktywowanych bonów w Wielkopolsce27 08 2021

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano już 300 tys. bonów turystycznych, na kwotę przeszło 260 mln zł. Stanowi to 70 proc. wszystkich przysługujących wielkopolanom bonów. Koniec wakacji, to nie koniec możliwości zrealizowania bonów, na ich wykorzystanie mamy jeszcze czas, bo do 31 marca 2022 r.

Informacja prasowa - 300 tys. aktywowanych bonów w Wielkopolsce (166KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.0MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Ponad 100 tysięcy e-wizyt w ZUS27 08 2021

Już ponad 100 tysięcy e-wizyt odbyło się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  W samej tylko Wielkopolsce przeprowadzono ponad 11 tys. takich wideorozmów.

Informacja prasowa - Ponad 100 tysięcy e-wizyt w ZUS (152KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.4MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS19 08 2021

W ostatnim czasie, wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw i poskutkuje odmową przeliczenia emerytury.

Informacja prasowa - Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS (154KB .pdf)

Plik dźwiękowy (7.2MB .aac)

Link z nagraniem wideo

ZUS wypłacił już 725 mln zł w ramach "Dobrego startu"19 08 2021

Do tej pory, na konta rodziców i opiekunów w ramach programu "Dobry start” trafiło już 725 mln zł. Wypłacone dotychczas świadczenia obejmują ponad 3 mln dzieci. W województwie wielkopolskim wpłynęło ponad 223 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla prawie 318 tys. dzieci. Do połowy sierpnia, ZUS wypłacił Wielkopolanom ponad 245 tys. świadczeń na kwotę prawie 74 mln zł.

Informacja prasowa - ZUS wypłacił już 725 mln zł w ramach "Dobrego startu" (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.9MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Zaproszenie do udziału w badaniach naukowych9 08 2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w badaniu naukowym pt. ,,Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym - etap II: PA PROTECT”.

Więcej informacji na stronie: pedgastro.ump.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-badania

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców6 08 2021

Od 31  lipca tego roku już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą  samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia.  Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS i można go przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

Informacja prasowa - Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.2MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek5 08 2021

Ogłoszenie 8/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Janikowie oznaczonej numerem 11/6.

Ogłoszenie 9/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Janikowie oznaczonej numerem 76/4.

Ogłoszenie 10/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Łowęcinie oznaczonej numerem 20/11.

Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia2 08 2021

WYKAZ 11/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia  (Jasin, dz. 303/26)

WYKAZ 12/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia  (Swarzędz, dz. 1294/2, 1294/13, 3233)

WYKAZ 13/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia  (Bogucin, dz. 240/5)

Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy22 07 2021

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca.

Informacja prasowa - Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy (156KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.2MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji19 07 2021

Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.

Wyszukiwarka EkoDotacji działa pod adresem ekodotacje.ios.edu.pl.

Informacja prasowa - Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji (229KB .pdf)

1 mln wniosków o "Dobry start"15 07 2021

Już 1 mln wniosków dla blisko 1,5 mln dzieci złożyli rodzice i opiekunowie w ramach programu "Dobry start". W województwie wielkopolskim wpłynęło ponad 103 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla przeszło 148,5 tys. dzieci.

Informacja prasowa - 1 mln wniosków o "Dobry start" (120KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.2MB .aac)

Już ponad 1 mln dzieci objętych wnioskami o 300 plus8 07 2021

Ponad 1 milion dzieci zostało objętych wnioskami o świadczenie 300 plus w ramach programu "Dobry start". Od 1 lipca do ZUS wpłynęło już ponad 712 tys. wniosków i z każdym dniem liczba ta rośnie. W Wielkopolsce wpłynęło prawie 58 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla przeszło 83 tys. dzieci.

Informacja prasowa - Już ponad 1 mln dzieci objętych wnioskami o 300 plus (169KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.2MB .aac)

323 tys. wniosków o świadczenie 300 plus wpłynęło już do ZUS5 07 2021

Od 1 lipca 2021 r. rodzice i opiekunowie mogą starać się o świadczenie „Dobry Start”. Do tej pory do ZUS wpłynęło blisko 323 tys. wniosków o świadczenie 300 plus, obejmujące ponad 463 tys. dzieci.

Informacja prasowa - 323 tys. wniosków o świadczenie 300 plus wpłynęło już do ZUS (128KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.6MB .m4a)

Ruszył nabór wniosków o 300+1 07 2021

Nabór wniosków o 300+ na wyprawkę szkolną dla ucznia właśnie się rozpoczął. Wnioski można składać do 30 listopada wyłącznie online. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Informacja prasowa - Ruszył nabór wniosków o 300+ (121KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.4MB .m4a)

Nie przegap terminu na złożenie wniosku!29 06 2021

Tylko do 30 czerwca przedsiębiorcy mają czas, żeby złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za okres od grudnia do kwietnia, a także, by złożyć wniosek o dofinansowanie projektów na działania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Informacja prasowa - Nie przegap terminu na złożenie wniosku! (118KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.4MB .m4a)

Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto.29 06 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu "Dobry Start", w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus - zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Informacja prasowa - Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto. (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.0MB .m4a)

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy24 06 2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostaną przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Swarzędz.

Oto WYKAZ

Infolinia bonu turystycznego22 06 2021

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej17 06 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z uwagi na panujące warunki atmosferyczne - długotrwały brak opadów, uprzejmie prosi mieszkańców sołectw: Bogucin, Paczkowo, Uzarzewo, Katarzynki, Sokolniki Gwiazdowskie, Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze, Łowęcin, Gortatowo o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej, a szczególnie ograniczenie jej zużycia dla podlewania ogrodów i trawników oraz wykorzystywania na cele upraw rolniczych.

Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia16 06 2021

WYKAZ 9/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Janikowo, dz. 76/4)

WYKAZ 10/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Łowęcin, dz. 20/11)

 

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji14 06 2021

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze również wtedy, gdy mają rentę rodzinną.

Informacja prasowa - Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji (148KB .pdf)

Plik dźwiękowy (7.6MB .aac)