Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikaty


Niskie podatki także dla emerytów i rencistów1 07 2022

Ponad 3 mln emerytów i rencistów zyska na zmianach podatkowych, które wejdą w życie od  1 lipca. Przeciętna korzyść zyskujących ma wynieść rocznie około 726 zł.

Informacja prasowa - Niskie podatki także dla emerytów i rencistów (122KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.4MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

 

Od 1 lipca można wnioskować o środki na wyprawkę szkolną27 06 2022

Od najbliższego piątku, 1 lipca, można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną.

Informacja prasowa - Od 1 lipca można wnioskować o środki na wyprawkę szkolną (154KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.9MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia20 06 2022

WYKAZ 8/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia  (Jasin, dz. 89/43)

 

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek14 06 2022

OGŁOSZENIE 7/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Rabowicach oznaczonej numerem 67/9.

OGŁOSZENIE 8/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Rabowicach oznaczonej numerem 67/6.

 

90 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy14 06 2022

Płatnicy składek mogą już ubiegać się o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Łącznie na ten cel przeznaczono 90 mln zł.

Informacja prasowa - 90 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy (231KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.5MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności działek13 06 2022

OGŁOSZENIE 6/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działek położonych w Zalasewie oznaczonych numerami 21/54, 21/55  i 21/56.

 

Dobre prognozy dla przyszłych emerytów19 05 2022

W czerwcu stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc.

Informacja prasowa - Dobre prognozy dla przyszłych emerytów (163KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.5MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Do 16 sierpnia można skorzystać ze świadczenie postojowego19 05 2022

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe.

Informacja prasowa - Do 16 sierpnia można skorzystać ze świadczenie postojowego (165KB .pdf)

Plik dźwiękowy (6.9MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp12 05 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Michałówki i Łozinowej w Garbach" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.05.2022 r. do 20.06.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.05.2022 r. o godz. 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp12 05 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Transportowej i Kórnickiej w Zalasewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.05.2022 r. do 20.06.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.05.2022 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp12 05 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Cybiny i okolice”, Gmina Swarzędz - obręb Uzarzewo, Kobylnica, Uzarzewo-Katarzynki (pow. ca. 183 ha) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.05.2022 r. do 22.06.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.06.2022 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

 

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia5 05 2022

WYKAZ 7/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 2913/2)

 

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia29 04 2022

WYKAZ 6/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Zalasewo, dz. 21/54, 21/55, 21/56)

 

Na PUE ZUS jest już wniosek o RKO dla uchodźców z Ukrainy26 04 2022

Od soboty, 23 kwietnia uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim dostępny jest już na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Do tej pory do ZUS wpłynęło ponad 1,5 tys. wniosków od uchodźców z Ukrainy. W Wielkopolsce takich wniosków wpłynęło 149.

Informacja prasowa - Na PUE ZUS jest już wniosek o RKO dla uchodźców z Ukrainy (179KB .pdf)

Plik dźwiękowy (6.4MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek26 04 2022

OGŁOSZENIE 4/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Swarzędzu oznaczonej numerem 1835/68.

OGŁOSZENIE 5/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Swarzędzu oznaczonej numerem 3339/46.

Można już umówić e-wizytę w języku ukraińskim13 04 2022

Obywatele Ukrainy mogą już skorzystać z konsultacji on-line w ZUS w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczy ekspert ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego.

Informacja prasowa - Można już umówić e-wizytę w języku ukraińskim (155KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.7MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Od kwietnia wniosek o A1 tylko elektronicznie5 04 2022

Od kwietnia tego roku wniosek o wydanie zaświadczenia A1 składa się do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Wnioski papierowe nie będą przyjmowane – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa - Od kwietnia wniosek o A1 tylko elektronicznie (162KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.5MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników5 04 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje: w okresie wakacji w 2022 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Informacja - KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników (204KB .pdf)

„Weekend dla Ukrainy” - wnioski o 500+ w języku ukraińskim już od soboty24 03 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500+ obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+, w języku ukraińskim, będzie można składać elektronicznie już od soboty. W najbliższy weekend od 26 do 27 marca ZUS zaprasza na drzwi otwarte.

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b

26.03.2022 oraz 27.03.2022

ZUS Inspektorat w Jarocinie

63-200 Jarocin, ul. Kościuszki 16a

27.03.2022

ZUS Inspektorat w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Konopnickiej 31

26.03.2022 oraz 27.03.2022

ZUS Inspektorat w Kępnie

63-600 Kępno, ul. Solidarności 8

27.03.2022

ZUS Inspektorat w Kościanie

64-000 Kościan, ul. Kaźmierczaka 31

27.03.2022

ZUS Inspektorat w Lesznie

64-100 Leszno, al. Krasińskiego 36

27.03.2022

ZUS Inspektorat w Rawiczu

63-900 Rawicz, ul. Mikołajewicza 18

27.03.2022

ZUS Inspektorat w Wolsztynie

64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 1

27.03.2022

ZUS Biuro Terenowe w Gostyniu

63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 10

27.03.2022

ZUS Biuro Terenowe w Krotoszynie

63-700 Krotoszyn, ul. Kobierska 5

27.03.2022

ZUS Biuro Terenowe w Ostrzeszowie

63-500 Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 7

27.03.2022

ZUS Biuro Terenowe w Pleszewie

63-300 Pleszew, ul. Ogrodowa 3a

27.03.2022

ZUS Oddział w Pile

64-920 Piła, ul. Dr. Drygasa 7

26.03.2022

ZUS I Oddział w Poznaniu

60-908 Poznań, ul. Dąbrowskiego 12

26.03.2022 oraz 27.03.2022

ZUS Inspektorat w Grodzisku Wielkopolskim

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirowa 6

26.03.2022 oraz 27.03.2022

ZUS Inspektorat w Międzychodzie

64-400 Międzychód, ul. Słowackiego 7

26.03.2022 oraz 27.03.2022

ZUS Inspektorat w Poznaniu

61-512 Poznań, ul. Fabryczna 27/28

26.03.2022

ZUS Inspektorat w Szamotułach

64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 17

26.03.2022

ZUS II Oddział w Poznaniu

61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31

26.03.2022

ZUS Inspektorat w Koninie

62-510 Konin, ul. Św. Maksymiliana Kolbego 1

27.03.2022

Informacja prasowa - „Weekend dla Ukrainy” - wnioski o 500+ w języku ukraińskim już od soboty (164KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.4MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy21 03 2022

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Informacja prasowa - Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (157KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.5MB .aac)

 

Uchodźcy z Ukrainy uzyskają dostęp do 500+ i RKO18 03 2022

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskają dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia, w tym do świadczeń 500+ i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Aby złożyć wniosek o środki, muszą oni posiadać PESEL, konto w banku oraz polski numer telefonu. ZUS niedługo uruchomi wnioski.

Informacja prasowa - Uchodźcy z Ukrainy uzyskają dostęp do 500+ i RKO (157KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.5MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp17 03 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Transportowej i Kórnickiej w Zalasewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.03.2022 r. do 22.04.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.04.2022 r. o godz. 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne" co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp17 03 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część B2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.03.2022 r. do 22.04.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.04.2022 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne" co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

 

1217,98 zł „na rękę” dla emeryta i rencisty16 03 2022

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Emeryci i renciści otrzymają pieniądze wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynastka "na rękę" wyniesie 1217,98 zł.

Informacja prasowa - 1217,98 zł „na rękę” dla emeryta i rencisty (160KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.9MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności działki10 03 2022

OGŁOSZENIE 3/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Łowęcinie oznaczonej numerem 78/16.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp10 03 2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych w rejonie ulic Cybińskiej i A. Cieszkowskiego w Swarzędzu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 1.04.2022 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp10 03 2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych w rejonie ulic Cmentarnej i Z. Grudzińskiego w Swarzędzu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 1.04.2022 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp10 03 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Sarbinowskiej, Jesiennej i Łowieckiej w Łowęcinie" - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.03.2022 r. do 15.04.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.03.2022 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne" co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2022 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

 

500+ dla Ukraińców pracujących w Polsce8 03 2022

Świadczenie 500+ mogą otrzymać również obywatele Ukrainy, pod warunkiem, że pracują w Polsce i mieszkają razem z dziećmi, które utrzymują.

Informacja prasowa - 500+ dla Ukraińców pracujących w Polsce (171KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.0MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia8 03 2022

WYKAZ 4/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 1835/68)

WYKAZ 5/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 3339/46)

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek8 03 2022

OGŁOSZENIE 1/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Rabowicach oznaczonej numerem 67/9.

OGŁOSZENIE 2/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Rabowicach oznaczonej numerem 67/6.

Pomoc z ZUS dla przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie4 03 2022

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS.

Informacja prasowa - Pomoc z ZUS dla przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie (152KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.6MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos!2 03 2022

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w 16. edycji ogólnopolskiej akcji Masz Głos, które chcą we współpracy z lokalnymi władzami rozwiązywać wybrany lokalny problem lub zrealizować pomysł na usprawnienie działań w swojej społeczności lokalnej. Wybrane organizacje otrzymają wsparcie w prowadzeniu działań - m.in. pomoc ekspertów, porady, szkolenia i możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji.

Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku przez formularz.

Informacja prasowa - Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! (217KB .pdf)

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy28 02 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. ZUS jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.

Informacja prasowa - Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy (147KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.3MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Zaproszenie na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA28 02 2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 22.03.2022, w Poznaniu w Centrum Medycznym Arterieart, ul. Rakoniewicka 23A.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50-69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

- telefonicznie: 503 075 095

- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

 

Dane kontaktowe:

Arterieart Sp. z o.o.

ul. Rakoniewicka 23A

60-111 Poznań

zdrowaaorta@arterieart.com

www.zdrowaaorta.pl

tel. 503 075 095

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS23 02 2022

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

Informacja prasowa - Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS (232KB .pdf)

Plik dźwiękowy (6.0MB .aac)

Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne21 02 2022

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Więcej informacji na stronie internetowej KRUS.

Dyżury dotyczące 500 plus i RKO w całej Polsce18 02 2022

24 lutego br. pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach odpowiadali na pytania o świadczenie wychowawcze i rodzinny kapitał opiekuńczy. Pomogą też w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS.

Informacja prasowa - Dyżury dotyczące 500 plus i RKO w całej Polsce (217KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.4MB .aac)

Waloryzacja 2022 - 7 proc. więcej dla emerytów i rencistów17 02 2022

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną o 7 procent. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają też tzw. trzynastki.

Informacja prasowa - Waloryzacja 2022 - 7 proc. więcej dla emerytów i rencistów (167KB .pdf)

Plik dźwiękowy (7.8MB .aac)

Link z nagraniem wideo

ZUS przypomina o nowych terminach opłacania składek16 02 2022

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład płatnicy będą przekazywać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące do 5., 15. i 20 dnia następnego miesiąca.

Informacja prasowa - ZUS przypomina o nowych terminach opłacania składek (135KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.7MB .m4a)

ZUS wysyła PIT-y za 2021 rok11 02 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął w drugiej połowie stycznia wysyłkę formularzy PIT  za 2021 rok. Deklaracje podatkowe trafią do osób, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. W całej Polsce otrzyma je 10 mln osób.

Informacja prasowa - ZUS wysyła PIT-y za 2021 rok (127KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.0MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

Uwaga! Nowe terminy opłacania składek11 02 2022

Od 2022 roku obowiązują trzy nowe terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych  i płatności składek. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca. Od stycznia przedsiębiorcy mają również obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych.

Informacja prasowa - Uwaga! Nowe terminy opłacania składek (121KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.1MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej, do 27 lutego11 02 2022

Rodzice i opiekunowie ponownie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie przysługuje na opiekę nad dziećmi do lat 8 lub starszymi dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, gdy placówka oświatowa nie zapewnia opieki z powodu koronawirusa.

Informacja prasowa - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej, do 27 lutego (120KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.1MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp10 02 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Dolnej i Na Skarpie w Kobylnicy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.02.2022 r. do 18.03.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2022 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r.

 

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp10 02 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Tereny rolnicze w Sokolnikach Gwiazdowskich" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.02.2022 r. do 18.03.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2022 r. o godz. 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r.

 

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

500 plus – kto wnioskuje na nowy, a kto na stary okres świadczeniowy3 02 2022

Od lutego rodzice mogą wnioskować o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Informacja prasowa - 500 plus – kto wnioskuje na nowy, a kto na stary okres świadczeniowy  (160KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.7MB .acc)

Punkty NPP oraz NPO w trybie zdalnym28 01 2022

Komunikat (152KB .pdf) z dnia 26.01.2022 r. o zmianach w działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) informujemy, że:

w terminie od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane na terenie powiatu poznańskiego będą funkcjonowały w trybie zdalnym tj. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (porady telefoniczne oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać telefonicznej rejestracji porady pod numerem 61 8410 797 lub 572 157 488 albo wysłać e-maila na adres pomocprawna@powiat.poznan.pl.

Uwaga! Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tarnowie Podgórnym będzie funkcjonował w trybie zdalnym począwszy od dnia 26.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w powiecie poznańskim znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna.

ZUS wypłaca już świadczenia 500 plus27 01 2022

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty pieniędzy w ramach programu "Rodzina 500 plus".

Informacja prasowa - ZUS wypłaca już świadczenia 500 plus  (160KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.6MB .acc)

Link z nagraniem wideo

Kalkulator pomoże przedsiębiorcom obliczyć składkę zdrowotną27 01 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił specjalny kalkulator, który ułatwi przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności.

Informacja prasowa - Kalkulator pomoże przedsiębiorcom obliczyć składkę zdrowotną  (144KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.6MB .acc)

Link z nagraniem wideo

Akcja informacyjna - podatkowy Polski Ład25 01 2022

Na stronie zawarte są szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową.  Artykuł ten jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o nowe informacje.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała szereg różnych możliwości uzyskania informacji i wsparcia podatników w kwestii nowych zasad rozliczeń z fiskusem, m.in.:

  • Infolinie (ogólnopolskie oraz lokalne – prowadzone przez poszczególne urzędy skarbowe)
  • Baza wiedzy na stronie podatki.gov.pl oraz na wiecejwportfelach.gov.pl
  • Baza najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie
  • Livechaty dla księgowych dotyczące obliczania wynagrodzeń pracowników
  • Przewodniki
  • Webinaria