Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Aktualności


Zawsze najświeższe informacje: SKA Facebook

Od 7 listopada nastąpi modyfikacja rozkładu jazdy SKA i PKM


Od 7 listopada obowiązywać będzie zmodyfikowany rozkład jazdy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz linii 494 komunikacji miejskiej w Swarzędzu. Prosimy o przeanalizowanie nowego rozkładu jazdy pociągów.

Zmodyfikowany rozkład jazdy można pobrać TUTAJ (obowiązuje od 7.11.2021) lub sprawdzić w systemie jakdojade.pl. Przystankowy rozkład jazdy na stronie swarzedz.pl będzie dostępny od godzin popołudniowych w piątek, 05.11.2021.

Rozkład jazdy obowiązujący do 06.11 -> ZOBACZ

Informujemy również, że 12 listopada obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy.

Uwaga! Zmiany tras autobusów SKA od 2.11!


Informujemy, że od 2.11.2021r zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ul. Średzkiej od ul. Polnej do Kórnickiej, co spowoduje wyłączenie z użytkowania przystanku Swarzędz/POŁUDNIOWA/ŚREDZKA. Objazd dla autobusów będzie przebiegał ul. T. Staniewskiego z wykorzystaniem wszystkich pośrednich przystanków na odcinku od ronda Średzka/Rabowicka do powrotu na trasę (ul. Nowowiejska). Zostanie uruchomiony przystanek Swarzędz/ZŁOTA na ul. Staniewskiego z obowiązkowym zatrzymaniem pojazdu, a pozostałe przystanki pośrednie zlokalizowane na ul. Kórnickiej i Średzkiej będą przystankami „na żądanie".

Na liniach 405, 406, 407, 484 i 494 czasy odjazdów dla przystanków położonych za zamkniętym odcinkiem ul. Średzkiej przesuną się o min. 4 minuty.

Przystanki linii 499 wzdłuż ul. Kórnickiej zostaną wyłączone w obu kierunkach, a linia ta będzie korzystać z przystanków przy ul. Staniewskiego i Średzkiej (do ronda przy ul. Rabowickiej). Linia 497 w stronę Os. Leśnego będzie skręcać z ul. Średzkiej w Staniewskiego i dalej Kórnicką do Nowowiejskiej.

Planowany termin zakończenie I etapu prac to 2.12.2021r. W drugim etapie nieprzejezdny dla autobusów będzie odcinek ul. Kórnickiej od Nowowiejskiej do Granicznej, co będzie powodowało objazdy jedynie dla linii 499.

Odjazdy z przystanków SWARZĘDZ/ZŁOTA położonych na ul. Tadeusza Staniewskiego:

Kierunek -> Rondo Raczyńskiego (północna strona ulicy)

400 405 406 407 484 494 497 499 /modyfikacja od 7.11: 484 494

Kierunek -> Polna (ETC, VW, Kruszewnia) (południowa strona ulicy)

400 405 406 407 484 494 497 499 /modyfikacja od 7.11: 484 494

22 września Europejskim Dniem Bez Samochodu


W 2021 roku Swarzędz po raz kolejny współuczestniczył w Europejskim Dniu Bez Samochodu.

22 września każdego roku osoby, które rezygnują z jazdy samochodem na rzecz przejazdu Swarzędzką Komunikacją Autobusową mogą podróżować bezpłatnie, a jedynym dokumentem do tego uprawniającym jest ważny dowód rejestracyjny pojazdu.

Europejski Dzień Bez Samochodu jest ostatnim dniem prowadzonej w Polsce i Europie pod patronatem Komisji Europejskiej kampanii "Europejski Tydzień Mobilności". Stanowi on doskonałą okazję do przedstawienia różnych możliwości i form transportu publicznego i prywatnego w celu spowodowania zmiany zachowań na proekologiczne i zmniejszające uciążliwości codziennego życia. Od 2002 r. w Europie, a od 2004 roku w Polsce, podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności organizatorzy kampanii promują alternatywne postawy społeczne pokazując, że można przemieszczać się w sposób, który nie wpływa lub mniej wpływa na degradację środowska naturalnego. Kampania promuje publiczny transport zbiorowy, a także korzystanie z rowerów, jako doskonałej alternatywy dla jazdy samochodami, szczególnie po zatłoczonych aglomeracjach.

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji imprez towarzyszących Europejskiemu Tygodniowi Mobilności, a być może w przyszłym roku Swarzędz nie poprzestanie jedynie na uczestniczeniu w tej kampanii poprzez Europejski Dzień Bez Samochodu.

Europejska strona akcji - http://www.mobilityweek.eu/

01 września wraca zasadniczy rozkład jazdy SKA


Od 01 września wprowadzony zostanie zasadniczy rozkład jazdy. Zmienią się częstotliwości na liniach 401 i 405 (406,407) oraz realizowane będą kursy szkolne na pozostałych liniach (dot. linii 484, 492 i 499). Już od 29.08.2021r zmieni się rozkład jazdy linii 494 włącznie z przywróceniem kursów przez rondo na ul. Transportowej/Planetarnej.

Zasadniczy rozkład jazdy można pobrać TUTAJ.

Nowy rozkład będzie można już sprawdzić w planerze podróży: TUTAJ lub na JAKDOJADE.PL wpisując odpowiednią datę (np. 01.09.2021). Na stronie swarzedz.pl/komunikacja przystankowy rozkład jazdy będzie dostępny od godzin popołudniowych 31.08.2021.

Przypominamy, że 29 sierpnia wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Pamiętajmy o konieczności stosowania się do zaleceń wprowadzonych w związku z profilaktyką antywirusową. Nadal obowiązują limity pasażerów w autobusach, konieczność zachowania odstępu oraz zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, w tym w autobusach.

Nie zostanie na razie przywrócona sprzedaż biletów przez kierowców, a w autobusach nadal pozostanie wydzielona z użytkowania strefa za kabiną kierowcy.

Przypominamy, że uruchomionych zostało 5 stacjonarnych biletomatów, w których można dokonać zakupu biletów jednorazowych i okresowych imiennych. Cztery z nich znajdują się w Swarzędzu: na pętli Kościuszkowców, na pl. Niezłomnych, przy dworcu PKP (od strony ul. Dworcowej) i na os. Cegielskiego przy przystanku Rondo Raczyńskiego w stronę Poznania oraz jeden na dworcu autobusowym Śródka w Poznaniu. W biletomatach można dokonywać płatności kartą i gotówką. Sprzedaż biletów prowadzona jest również na Śródce i na pętli na os. Kościuszkowców.

Od 24 kwietnia zmiany w uprawnieniach do darmowych przejazdów dla Krwiodawców


24 kwietnia 2021 roku weszła w życia opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwała zmieniająca zasady darmowych przejazdów środkami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej dla Honorowych Dawców Krwi.

Od tego dnia ze 100% ulgi w opłacie za przejazd mogą korzystać wszyscy Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, bez względu na miejsce zamieszkania. Wystarczy okazać legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (I, II lub III stopnia).

Podobne uprawnienie wprowadzono dla wszystkich krwiodawców, ale obowiązuje ono jedynie w dniu oddania krwi (lub jej składników). W tym przypadku wystarczy okazać zaświadczenie o oddaniu w danym dniu krwi lub jej składników wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Zmiany w komunikacji miejskiej od 15 kwietnia 2019


Od poniedziałku, 15 kwietnia, zmieniony został rozkład jazdy linii 485 obowiązujący w dni robocze. Zmieniły się dwa kursy realizowane ze Swarzędza i dwa realizowane z Pobiedzisk.

Odjazdy z Węzła PKP w Swarzędzu:

 • Kurs realizowany dotychczas o 5:00 zostanie przesunięty na godz. 4:35,
 • Kurs realizowany dotychczas o 14:00 zostanie przesunięty na godz. 14:13.

Odjazdy z Dworca PKP w Pobiedziskach:

 • Kurs realizowany dotychczas o 5:40 zostanie przesunięty na godz. 5:15,
 • Kurs realizowany dotychczas o 14:40 zostanie przesunięty na godz. 14:53.

Powyższe zmiany wynikają z wniosków mieszkańców i zostały zgłoszone przez Gminę Pobiedziska. Sobotni rozkład jazdy linii 485 pozostanie niezmieniony!

Bilety SKA dostępne w mPay!


Od 21 stycznia 2019 r. pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej, której organizatorem jest Gmina Swarzędz, mają nową możliwość zakupu biletów za pomocą telefonu komórkowego w systemie mPay. Rozwiązanie jest darmowe i dostępne także w wielu innych miastach na terenie całej Polski. Ceny biletów kupowanych telefonem są takie same, jak w tradycyjnych punktach sprzedaży.

W systemie dostępne są na razie bilety jednorazowe, a wkrótce planowane jest również uruchomienie sprzedaży biletów okresowych.

Sprawdź szczegóły TUTAJ

Swarzędzka Komunikacja Autobusowa wsparciem dla rodziców, seniorów i środowiska


Elementy bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej:

=> zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz osób, które ukończyły 60 rok życia i pobierają świadczenie emerytalne,

Podstawą do skorzystania z ulgi jest legitymacja emeryta-rencisty, z której wynika prawo do świadczenia emerytalnego (Na legitymacji emeryta-rencisty starego wzoru w polu nr świadczenia zawarta jest lit. „E", a na legitymacji nowego wzoru w polu "Rodzaj świadczenia" wpisane jest: EMERYTURA) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.

Uczniom do 24 roku życia oraz studentom zamieszkałym na terenie naszej gminy, bezpłatne korzystanie z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej przysługuje od 1 stycznia 2017 roku (UWAGA! Nie dotyczy linii wjeżdżających na teren gminy Swarzędz obsługiwanych przez MPK i Transkom na zlecenie ZTM Poznań). Darmowe przejazdy możliwe są na podstawie zaświadczenia wydawanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (Rynek 1, pok. 115) na dany rok szkolny/akademicki.

Znacznie wcześniej, bo już od 1.01.2016 roku z takiego uprawnienia korzystają już nie tylko dzieci, ale i opiekunowie rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+.

Celem wszystkich wprowadzanych zmian, poza chęcią wsparcia naszych Mieszkańców w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz poprawą warunków życia starszym mieszkańcom, jest promowanie publicznego transportu zbiorowego.

Przypominamy, że w przypadku, gdy uprawnienie do ulgi przysługuje z kilku różnych tytułów, zastosowanie ma uprawnienie najkorzystniejsze dla pasażera.

TUTAJ można sprawdzić wybrane obowiązujące ulgi w SKA.

W każdym przypadku za potwierdzenie miejsca zamieszkania uznawany będzie każdy dokument urzędowy, z którego będzie wynikać miejsce zamieszkania - np. prawo jazdy, rozliczenie roczne PIT z potwierdzeniem złożenia i inne).

W celu potwierdzenia, czy dany dokument może stanowić podstawę uznania miejsca zamieszkania, prosimy o kontakt tel. pod nr: 61 6512401.

Bilety okresowe SKA można kupić przez internet


Pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej mają możliwość zakupu biletu okresowego przez internet. Zakup taki jest możliwy w przypadku posiadania karty PEKA.

Od teraz nie trzeba już stać w kolejce, aby kupić bilet tradycyjny lub załadować bilet elektroniczny na kartę PEKA w Punkcie Sprzedaży Biletów, ale można zakupić bilet okresowy przez Internet, a następnie przetransferować go na kartę PEKA w każdym pojeździe SPK, ZTM lub ZK w Kleszczewie. Jest to duże ułatwienie dla pasażerów, a jego wprowadzenie możliwe było dzięki przystąpieniu m.in. gminy Swarzędz na początku 2015 roku do tzw. „modelu gminnego" systemu PEKA.

SPRAWDŹ jak kupić bilet SKA przez internet.

Przypominamy, że system Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej dla komunikacji miejskiej wdrożony został w dwóch modelach:

» Modelu ZTM - dla wszystkich linii komunikacyjnych zarządzanych przez Miasto Poznań (w tym linii 55 i 73 wjeżdżających na teren Gminy Swarzędz) - obejmuje pełen zakres funkcjonalności (bilet okresowy, tPortmonetka), według taryfy obowiązującej w ZTM Poznań, uchwalanej przez Radę Miasta Poznania. Model został uruchomiony z dniem 1 lipca 2014 r.

» Modelu gminnym - dla linii autobusowych zarządzanych przez poszczególne gminy - obejmuje wyłącznie funkcjonalność biletu okresowego (nie obejmuje tPortmonetki), według taryfy obowiązującej w poszczególnych gminach, uchwalanej przez rady tych gmin. Model został uruchomiony w gminach: Swarzędz (funkcjonuje od lutego 2015), Kleszczewo i Kórnik dla linii autobusowych zarządzanych przez te gminy.

Po uruchomieniu Modelu gminnego, na kartę PEKA można załadować jednocześnie bilety okresowe 3 różnych organizatorów (np. ZTM Pń + Swarzędzka Komunikacja Autobusowa + Zakład Komunalny w Kleszczewie).

Bilety okresowe Swarzędza na kartę PEKA można nabywać przez internet, a także są one dostępne w wybranych  punktach sprzedaży.

Na karcie PEKA można mieć jednocześnie bilety okresowe Gminy Swarzędz i poznańskiego ZTM oraz środki na tPortmonetce (do wykorzystania tylko na liniach ZTM i w parkomatach w Poznaniu).

W pojazdach SPK, w pobliżu kabiny kierowcy, zamontowane zostały czytniki kart PEKA - przy ich użyciu można  sprawdzić stan karty, czyli rodzaj posiadanego biletu i termin jego obowiązywania oraz dokonać transferu e-biletu (dotyczy biletu kupionego przez Internet).

Jakie są korzyści dla pasażera wynikające z Modelu gminnego?

 • Jeden nośnik biletu okresowego dla różnych organizatorów;
 • Możliwość zakupu biletów okresowych różnych organizatorów w jednym punkcie - każdy z terminali w ponad 100 Punktach Sprzedaży Biletów zorganizowanych przez ZTM umożliwia sprzedaż biletów okresowych także innych organizatorów, podobnie gminne punkty sprzedaży będą miały możliwość sprzedaży biletów ZTM i doładowania tPortmonetki;
 • Możliwość zakupu biletów okresowych przez internet;
 • Dostęp do tzw. Wirtualnego monitora przez stronę internetową, pozwalający na określenie rzeczywistej godziny odjazdu pojazdu z wybranego przystanku.

Informacje o karcie PEKA


Po uruchomieniu systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, zmienił się sposób opłacania przejazdów w transporcie miejskim miasta Poznania. PEKA to m.in. możliwość płacenia za przejechane przystanki (z zachowaniem możliwości kupowania biletów papierowych jednak bez możliwości stosowania taryfy przystankowej), łatwość oferowania atrakcyjnej propozycji taryfowej i interesujących programów lojalnościowych i duża elastyczność w długości obowiązywania biletów okresowych (każdy dobierze czas obowiązywania „sieciówki" do własnych potrzeb).

Już od 1 maja 2014 r. bilety okresowe są sprzedawane wyłącznie na kartę PEKA.

Kartę PEKA można uzyskać bezpłatnie w dwojaki sposób:

1. Poprzez złożenie wniosku przez internet, wchodząc na stronę: www.peka.poznan.pl. To najwygodniejsza i najprostsza metoda. Wystarczy wypełnić wniosek, dołączyć zdjęcie w formacie jpg lub png, a później odebrać kartę w Punkcie Obsługi Klienta ZTM.

2. Poprzez złożenie wniosku w jednym z 11 Punktów Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego, w następujących lokalizacjach:

 • ul. Matejki 59,
 • ul. Głogowska 133,
 • Górczyn - dworzec autobusowy,
 • Junikowo - pętla autobusowo-tramwajowa
 • Ogrody - pętla tramwajowa,
 • rondo Kaponiera - ul. Zwierzyniecka (przy punkcie dyspozytora ruchu MPK),
 • plac Wiosny Ludów - Kupiec Poznański,
 • os. Jana III Sobieskiego - dworzec autobusowy,
 • Dębiec - pętla tramwajowa,
 • rondo Rataje - dworzec autobusowy,
 • rondo Śródka - dworzec autobusowy.

INFORMACJE O PROJEKCIE POZNAŃSKIEJ ELEKTRONICZNEJ KARTY AGLOMERACYJNEJ można znaleźć TUTAJ


Na podstawie umowy między Gminą Swarzędz a Miastem Poznaniem w sprawie przystąpienia przez Swarzędz do projektu PEKA w tzw. modelu gminnym, występuje możliwość wykorzystania karty PEKA do umieszczania na niej również biletów okresowych Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

Przepisy porządkowe na terenie przystanków autobusowych


Przypominamy, że przystanki autobusowe są miejscami publicznymi, które zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych objęte są całkowitym zakazem palenia wyrobów tytoniowych. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia grozi kara grzywny do 500 zł.

Prosimy również o przestrzeganie zakazu umieszczania na wiatach przystankowych (jako miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym) ogłoszeń, plakatów, afiszów, apeli, ulotek, napisów lub rysunków bez zgody zarządzającego przystankiem. Zakaz ten wynika z art. 63a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i jego nieprzestrzeganie jest wykroczeniem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub grzywny.

Przypominamy, że zarządzającym wszystkimi przystankami na terenie gminy Swarzędz jest Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Zaplanuj podróż z jakdojade.pl


Z przyjemnością informujemy, że Swarzędzka Komunikacja Autobusowa funkcjonuje w serwisie jakdojade.pl (wersja mobilna m.jakdojade.pl).

Gmina Swarzędz zawarła z właścicielem portalu, poznańską firmą City-nav porozumienie o współpracy, na podstawie którego pasażerowie swarzędzkich autobusów dołączą do mieszkańców innych miast i aglomeracji, w tym miasta Poznania (w systemie funkcjonuje komunikacja organizowana przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz spółkę Przewozy Regionalne) i będą mogli szczegółowo zaplanować podróż prawie w całej aglomeracji poznańskiej.

Serwis jakdojade.pl, podając informacje o trasie przejazdu z wykorzystaniem transportu publicznego, bierze pod uwagę prowadzone roboty drogowe, rozkłady linii specjalnych, a także uwzględnia trasy piesze, pozwalające omijać przeszkody wydłużające czas przejazdu komunikacją miejską. Oblicza też czas przejazdu i koszty biletów.

Innowacyjność aplikacji i jej stały rozwój pozwolą już wkrótce prezentować rozkłady jazdy w czasie rzeczywistym.


Jakdojade.pl - to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej, ułatwiająca podróżowanie po mieście. Usługa umożliwia dostęp do kompleksowej i pełnej informacji pasażerskiej prezentowanej w użyteczny i przyjazny sposób. Z rozwiązania miesięcznie korzysta kilka milionów osób.

Z serwisu można korzystać nie tylko w przeglądarkach internetowych, ale także, dzięki specjalnym aplikacjom, na smartfonach, tabletach i w telefonach komórkowych (przygotowane zostały aplikacja dla systemów Android, i-Phone i Symbian).


Planner podróży dostępny jest TUTAJ