Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Urząd Miasta i Gminy - kontakty


Gmina Swarzędz

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Centrala: 61 65 12 000
Fax: 61 65 12 211
NIP: 777-30-98-737
REGON: 631258483
Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

Kontakt E-mail:

umig@swarzedz.pl - Biuro Podawcze
burmistrz@swarzedz.pl - Burmistrz (sekretariat)
administrator@swarzedz.pl - Webmaster
informacjapubliczna@swarzedz.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Biuro Podawcze:
poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu


Burmistrz: Marian Szkudlarek

e-mail: burmistrz@swarzedz.pl

Sekretariat tel. 61 65 12 222

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00 oraz w czwartki w godz. 8.00 - 10.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy - sekretariat tel. 61 65 12 222 lub 61 65 12 206.

Pierwszy Zastępca Burmistrza: Grzegorz Taterka

e-mail: zca-burmistrz@swarzedz.pl

tel. 61 65 12 202

Pierwszy Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy - sekretariat tel. 61 65 12 202.

Drugi Zastępca Burmistrza: Tomasz Zwoliński

e-mail: zwolinski.tomasz@swarzedz.pl

tel. 61 65 12 202

Drugi Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy - sekretariat tel. 61 65 12 202.

Sekretarz Gminy: Agata Kubacka

e-mail: kubacka.agata@umig.swarzedz.pl

tel. 61 65 12 202

Skarbnik Gminy: Maciej Narłowski

e-mail: skarbnik@swarzedz.pl

tel. 61 65 12 307

Zastępca Skarbnika Gminy: Karolina Dziekan

e-mail: dziekan.karolina@umig.swarzedz.pl

tel. 61 65 10 656

 

Biuro Podawcze - hol Urzędu

tel. 61 65 12 000

Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria

fax. 61 65 12 211

Biuro Obsługi Interesanta – Parter pok. 102:

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – tel. 61 65 10 719

Stanowisko ds. Inwestycji i Spraw Komunalnych – tel. 61 65 10 714

Stanowisko ds. Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 61 65 10 713

Stanowisko ds. Architektury i Urbanistyki – tel. 61 65 10 718

Kancelaria – tel. 61 65 12 204

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Poznańska 25, II piętro, pok. 206

kierownik: Anna Wiśniowiecka-Gronowska

pokój: 206, tel. 61 65 12 209

usc@swarzedz.pl

Biuro Rady Miejskiej

kierownik: Hanna Mełeń

pok. 105, tel. 61 65 12 105

biurorady@swarzedz.pl

Biuro Radców Prawnych

koordynator: Anna Mieczyńska

pokój 209, tel. 61 65 12 110

brp@swarzedz.pl

Referat Architektury i Urbanistyki

kierownik: Jędrzej Cesar

pokój: 315, tel. 61 65 12 314, 61 65 12 315, 61 65 12 316

urbanistyka@swarzedz.pl

Referat Geodezji i Nieruchomości

kierownik: Anna Domasiewicz

pokój: 317, tel. 61 65 12 317, 61 65 12 308, 61 65 10 716

geodezja@swarzedz.pl

Referat Inwestycji

kierownik: Bartłomiej Majchrzak

pokój 401, tel. 61 65 12 404, 61 65 12 402

inwestycje@swarzedz.pl

Referat Infrastruktury Drogowej

kierownik: Hanna Ostant-Jaskuła

pokój 404, tel. 61 65 12 409, 61 65 12 410

jaskula.hanna@umig.swarzedz.pl

Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska

kierownik: Joanna Sonnak

pok. 115, tel. 61 65 12 403

ros@swarzedz.pl

Referat Promocji

kierownik: Marcin Młodziński,  pok. 110 tel. 61 65 10 907

promocja@swarzedz.pl

Inspektor ds. promocji, Redakcja "Prosto z Ratusza" pokój 110

red. Maciej Woliński, tel. 61 65 10 911

rzecznik@swarzedz.pl

Referat Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

kierownik: Dorota Zaremba,  pokój: 109, tel. 61 65 12 312

zaremba.dorota@umig.swarzedz.pl

pokój: 113 tel. 61 65 12 311

edukacja@swarzedz.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

dyrektor: Grażyna Kurkowiak-Socha

pokój: 208, tel. 61 65 12 208

organizacyjny@swarzedz.pl

Referat Spraw Obywatelskich

kierownik: Danuta Andrzejczak

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz,  tel. 61 65 12 309 i 61 65 12 310

elud@swarzedz.pl

Referat Nadzoru Właścicielskiego i Transportu

kierownik: Mariusz Szrajbrowski

pokój: 407, tel. 61 65 12 401

szrajbrowski.mariusz@umig.swarzedz.pl

Referat Pozyskiwania Funduszy

kierownik: Paweł Radzewicz

pok: 309, tel. 61 65 10 918

radzewicz.pawel@umig.swarzedz.pl

Referat Zamówień Publicznych

kierownik: Milena Klupś

pokój 410, tel. 61 65 12 406

zamowienia@swarzedz.pl

Referat Teleinformatyki

kierownik: Michał Marciniak, pokój: 406, tel. 061 65 12 103

pokój 405, tel. 61 65 12 405

pokój 409, tel. 61 65 10 913

administrator@swarzedz.pl

Referat Księgowości

kierownik: Hanna Puszkarek

pokój: 306, tel. 61 65 12 306

ksiegowosc@swarzedz.pl

Referat Budżetu i Analiz

p.o. kierownika: Aleksandra Klapa

pokój: 302, tel. 61 65 12 111

budzet@swarzedz.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

kierownik: Aneta Maćkowiak

pokój: 305, tel. 61 65 12 305

podatki@swarzedz.pl

Referat Pomocy Publicznej i Windykacji

kierownik: Szymon Pieniowski

pokój: 303, tel. 61 65 12 101

pieniowski.szymon@umig.swarzedz.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

kierownik: Sławomir Kaźmierczak

Swarzędz, ul. Dworcowa 24,  tel. 61 65 14 102, 61 8 172 302, kom. 500 250 998

referat.ppoz@swarzedz.pl

Zarządzanie Kryzysowe: zk@swarzedz.pl

Obrona Cywilna: oc@swarzedz.pl

Straż Miejska

62-020 Swarzędz, ul.Dworcowa 24

tel. 61 65-10-986

straz.miejska@swarzedz.pl

komendant: Piotr Kubczak tel: 502-577-065, 61 651-21-13

kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl