Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
26 01 2020 (niedziela)

Koncert karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej

26 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 w Hali Sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się coroczny koncert karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.

Będzie muzycznie, spontanicznie, radośnie i, jak zawsze, z dużym poczuciem humoru. Swarzędzka Orkiestra Dęta wykona największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej i z pewnością porwie publiczność do wspólnej zabawy.

Na Koncert karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej obowiązuje wstęp wolny.

/ok/

 

28 01 2020 (wtorek)

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się 28 stycznia 2020 r., o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020 - 2043.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu kultury.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Swarzędz na lata 2020-2024.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2020 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Swarzędz na lata 2020-2022.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Swarzędz, a Gminą Pobiedziska, dotyczącego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu przez mieszkańców Gminy Pobiedziska.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych w 2020 roku na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łowęcin - Wiatraczna.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część A1.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część B1.

19. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

20. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

21. Wolne głosy.

22. Komunikaty.

23. Zakończenie  XVIII sesji.

 

10 02 2020 (poniedziałek)

Spacer FOTOPUSZCZA Zielonka - wernisaż wystawy

W 2019 roku, w ramach cyklu warsztatów fotografii przyrodniczej "Spacer FOTOPUSZCZA Zielonka" odbyły się cztery edycje tematycznych warsztatów. Pod okiem doświadczonego fotografa przyrody uczestnicy uwiecznili na swoich zdjęciach naturę otaczającej nas Puszczy Zielonki w czterech odsłonach: wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej. Ostatnia z nich (grudniowa) miała miejsce nad Doliną Cybiny w Swarzędzu.

W poniedziałek 10 lutego  2020 roku zapraszamy na wernisaż wystawy, podczas którego zostaną zaprezentowane Ich wyjątkowe prace.

Wernisaż rozpocznie się o godz. 18:00 w Salonie FOTONATURA w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra" w Czerwonaku. Organizatorem wydarzenia jest Związek Międzygminny ,,Puszcza Zielonka" oraz Nadleśnictwo Łopuchówko.

Izabela Paprzycka

fot. Janusz Gliszczyński i M. Szrajbrowski