Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
18 10 2019 (piątek)

Memoriał Arkadiusza Gołasia

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

23 10 2019 (środa)

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 23 października 2019 r., godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy  Swarzędz  ul. Rynek 1, pok. 207, Ip.

 

Godz. 13:00 - „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec" - spotkanie sołtysów z  przedstawicielami Policji .

Godz.13.30 - Spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.

Godz.14.00 - Komisja

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Omówienie materiałów sesyjnych.

3.   Organizacja zimowego utrzymania dróg.

4.   Sprawy bieżące.

5.   Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

Tomasz Majchrzak

 

24 10 2019 (czwartek)

Posiedzenie i Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 24 października 2019 r., godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok.207.

Program:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy.

3.    Omówienie materiałów sesyjnych.

4.    Sprawy bieżące.

5.    Wizyta w Ośrodku Pomocy Społecznej - zapoznanie się z bazą lokalową.

6.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Mateusz Matuszak

 

24 10 2019 (czwartek)

Pamięci Krzysztofa Komedy - koncert

Rok 2019 to rok Krzysztofa Komedy. Powstało wiele inicjatyw artystycznych, które przybliżają nieocenioną twórczość tego wybitnego kompozytora, pianisty jakim był Krzysztof Komeda. Jednym z takich projektów muzycznych jest poznański kwartet wybitnych muzyków jazzowych, którzy zaprosili do współpracy genialnego saksofonistę Henryka Miśkiewicza. Razem to prawdziwa „mieszanka wybuchowa". Piękno dźwięków Komedy w połączeniu z wrażliwością cudownej piątki muzyków to prawdziwa uczta dla duszy.

Serdecznie zapraszamy na ich koncert - 24 października o godz. 20:00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w Ośrodku Kultury w Swarzędzu oraz na www.kupbilecik.pl

/ok/

 

25 10 2019 (piątek)

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Przewodniczący Komisji Budżetowej zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 25 października 2019 r., godz. 8:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok.207.

Program:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Omówienie materiałów sesyjnych.

3.    Omówienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 roku - stopień zaawansowania, priorytety, wysokość rozliczeń.

4.   Sprawy bieżące.

5.   Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Budżetowej

Adrian Senyk

 

 

29 10 2019 (wtorek)

XV Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na XV Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 r., o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie XV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XIV sesji.

4. Oświata na terenie Gminy Swarzędz - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 - 2043.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz od dnia 1 września 2019 r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 15.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/548/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Swarzędzu wraz z własnością wzniesionego na niej budynku.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz - H. Sienkiewicza.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz - P. Skargi.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gortatowo - Orkiszowa.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jasin - Rubinowa.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Łowieckiej i Myśliwskiej w Jasinie".

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu".

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Szumana w Swarzędzu".

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Wierzenickiej, Lisiej, Śliwkowej i Dębowej w Wierzenicy".

25. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków finansowych na realizację inwestycji przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

26. Przedstawienie  protokołu  Komisji  Rewizyjnej  z  przeprowadzonej  kontroli  prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli na podstawie wybranych placówek - Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka" w Swarzędzu, Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek" w Swarzędzu.

27. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli organizacji i zasad funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Swarzędzu w 2018 r.

28. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

29. Informacja   o   złożonych   interpelacjach   i   zapytaniach   oraz  o  odpowiedziach  na  interpelacje i zapytania.

30. Wolne głosy.

31. Komunikaty.

32. Zakończenie XIV sesji.

 

 

6 11 2019 (środa)

Koncert „Polsko-fińska ciuciubabka"

W ramach cyklu „Środowych wieczorów w Pałacyku pod Lipami" zapraszamy na koncert „Polsko-fińska ciuciubabka" - parafrazy pieśni ludowych polskich, fińskich i innych skandynawskich. Środa, 6 listopada 2019 r., Pałacyk pod Lipami, godz. 19:00. Wstęp wolny.

/mw/

 

22 11 2019 (piątek)

Koncert „Piwnicy pod Baranami"

"Jak się sami nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi" - mawiał Piotr Skrzynecki... Zapraszamy Państwa na koncert pełen wzruszeń, magii i humoru w wykonaniu grupy legendarnego, krakowskiego kabaretu.

Każdy koncert w wykonaniu artystów kabaretu „Piwnica pod Baranami" jest wielkim wydarzeniem artystycznym.

Przybywają na nie ludzie z całej Polski i z zagranicy. A magnesem dla nich jest niepowtarzalna atmosfera, surrealistyczny humor, liryka, wspaniałe pieśni kompozytorów piwnicznych, takich jak: Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Nowak, Andrzej Zarycki, Zbigniew Preisner, Stanisław Radwan, Grzegorz Turnau i innych.

W koncercie nie brakuje również humoru najwyższej próby w wykonaniu Krzysztofa Janickiego, Andrzeja Talkowskiego czy w ,,zbiorówkach" całego zespołu.

Zechciejcie Pastwo uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zapraszamy - 22 listopada o godz. 19:00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie. Bilety w cenie 50 zł dostępne w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej) i na stronie www.kupbilecik.pl

/ok/

 

 

1 12 2019 (niedziela)

Cezary Pazura czyli Wujek Czarek na żywo!

Cezary Pazura - drapieżna postać polskiej sceny satyrycznej. Jako komik dał się poznać w pierwszym polskim sitcomie „13 posterunek". Ceni sobie jednak żywy kontakt z publicznością, dlatego stworzył wiele programów rozrywkowych i kabaretowych, z którymi występuje w całej Polsce.

Nie miesza się do polityki. Uprawia satyrę obyczajową. Hasłem przewodnim jego najnowszego programu jest „precz ze smutkiem i szarością".

1 grudnia dwukrotnie (o godz. 17:00 i 19:30) wystąpi w Swarzędzkiej Sali koncertowej w Zalasewie. Serdecznie zapraszamy !

Bilety dostępne w Ośrodku Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej)

oraz na stronie internetowej:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/42907/Zalasewo/Cezary+Pazura/

/ok/