Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
12 12 2018 (środa)

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r., godz. 14:30 w Urzędzie Miasta i Gminy  Swarzędz  ul. Rynek 1, pok. 207, I p.

Godz.14.30 - „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec" - spotkanie sołtysów z  przedstawicielami Policji .

Godz.15.00 - Komisja

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi na rok 2019.

3.   Omówienie materiałów sesyjnych.

4.   Sprawy bieżące.

5.   Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

Tomasz Majchrzak

 

 

13 12 2018 (czwartek)

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 13 grudnia 2018 r., godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok. 207.

Program:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Omówienie materiałów sesyjnych.

3. Sprawy bieżące.

4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Mateusz Matuszak

 

 

14 12 2018 (piątek)

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Przewodniczący Komisji Budżetowej zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 14 grudnia 2018 r., godz. 08:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok.207.

Program:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2019.

3.   Omówienie materiałów sesyjnych.

4.   Sprawy bieżące.

5.   Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Adrian Senyk

 

18 12 2018 (wtorek)

III Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na III Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się 18 grudnia 2018 r., o godz. 11:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, ul. Heweliusza 26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Występ Chóru Męskiego „Akord" z okazji uczczenia Roku Jubileuszowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 -2036.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2019 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b/ odczytanie opinii Komisji Budżetowej,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

d/ przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej,

e/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

f/ głosowanie projektu uchwały budżetowej.

10. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/504/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gruszczyn.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łowęcin i w miejscowości Jasin.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo i drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego Swarzędzu.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/329/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Bogucin.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/330/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Garby.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/331/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Gortatowo.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/332/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Gruszczyn.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/333/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Janikowo Dolne.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/334/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Janikowo Górne.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/335/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Jasin.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/336/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Karłowice.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/337/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Kobylnica.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/338/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Kruszewnia.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/339/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Łowęcin.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/340/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Paczkowo.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/341/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Puszczykowo Zaborze.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/342/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Rabowice.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/343/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Sarbinowo.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/344/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/345/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Uzarzewo.

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/346/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Wierzenica.

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/347/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Wierzonka.

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/348/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Zalasewo.

38. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu na rok 2019.

39. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

40. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019.

41. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2019.

42. Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi na rok 2019.

43. Przedstawienie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2019.

44. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

45. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

46. Wolne głosy.

47. Komunikaty.

48. Zakończenie  III sesji.

 

 

 

31 12 2018 (poniedziałek)

Sylwester na Rynku

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Ośrodek Kultury w Swarzędzu serdecznie zapraszają na muzyczne, taneczne i huczne powitanie nowego 2019 roku! Sylwestrowa zabawa na swarzędzkim Rynku rozpocznie się 31 grudnia, o godz. 23:00.

Będą konkursy z nagrodami, zabawa taneczna oraz, oczywiście, pokaz sztucznych ogni.

O oprawę muzyczną zadba DJ Ando - na co dzień występujący w duecie Music Bros. DJ Ando przez wiele lat pracował jako prezenter w kultowych stacjach radiowych: RMI FM, Planeta FM oraz ZET Gold. Jego sylwestrowy występ będzie wyjątkowo taneczną, energetyczną i muzyczną mieszanką starych, dobrych przebojów przeplatanych najnowszymi hitami.

Imprezę poprowadzi prezenter radiowy, Leszek Łukomski.

/ok/

 

13 01 2019 (niedziela)

27. Finał WOŚP

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Tym razem celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Podobnie jak w latach ubiegłych, Swarzędzki Sztab WOŚP został zarejestrowany w Ośrodku Kultury, a finał odbędzie się w Hali Sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Sygnał do rozpoczęcia finałowego grania, jak co roku, da Swarzędzka Orkiestra Dęta. Przez cały dzień trwania imprezy nie zabraknie koncertów, wspólnej, orzeźwiającej kąpieli swarzędzkich morsów, a także loterii fantowej i licytacji - przede wszystkim Złotego Serduszka, Swarzędzkiego Biegu WOŚP i Światełka do Nieba, które punktualnie o godzinie 20:00 rozświetli niebo nad miastem.

W realizacji celu 27. Finału WOŚP Fundacja skupi się przede wszystkim na zakładach diagnostyki specjalistycznej - zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej. Do szpitali trafić mają tak  zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii.

Do ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka może przyłączyć się naprawdę każdy!

Liczymy na przychylność swarzędzkich przedsiębiorców, którzy jak co roku, wspomogą nas w przygotowaniu licytacji oraz loterii, a także na hojność mieszkańców gminy.

W zeszłym roku zawiesiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, ustanawiając rekordową kwotę 233 669,00 zł. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu mieszkańców naszej gminy, uda się ten wynik poprawić i ustanowić kolejny swarzędzki rekord.

* * *

Szanowni Państwo,

13 stycznia 2019 roku odbędzie się ogólnopolska zbiórka - 27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, której celem będzie ZAKUP SPRZĘTU DLA SPECJALISTYCZNYCH SZPITALI DZIECIĘCYCH.

Swarzędz, jak co roku, przyłącza się do wsparcia tej szlachetnej idei. W tym celu, przy Ośrodku Kultury utworzony został SWARZĘDZKI SZTAB WOŚP, który zajmie się przygotowaniami i organizacją Swarzędzkiego Finału, podczas którego na ulice całej Gminy Swarzędz wyjdzie ponad 500 kwestujących Wolontariuszy, a w hali sportowej SCSiR odbędą się występy artystyczne, koncerty, loteria fantowa, licytacje - przede wszystkim Złotego Serduszka. 27. Finał zakończymy o godzinie 20:00 „Światełkiem do nieba".

W ubiegłym roku, podczas 26. Finału, wspólnie ustanowiliśmy swarzędzki rekord zbierając niebagatelną kwotę 233 669,00 zł, z czego kwota uzyskana z licytacji wyniosła  98 592,00 zł, a z loterii 10 167,36 zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie ogromnej rzeszy sponsorów i ludzi dobrej woli, których przedmioty przekazane na licytację i loterie fantowe w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągniecia tak oszałamiającego wyniku. To nie będzie łatwe, ale głęboko wierzymy, że na tym nie koniec i 27. Finał okaże się pod tym względem jeszcze lepszy!

LICZĄC NA PAŃSTWA PRZYCHYLNOŚĆ, ZWRACAM SIĘ Z OGROMNĄ PROŚBĄ O POMOC W REALIZACJI CELU 27. FINAŁU WOŚP, POPRZEZ UFUNDOWANIE FANTÓW NA LOTERIĘ LUB LICYTACJE. ZEBRANE W TEN SPOSÓB ŚRODKI PIENIĘŻNE W CAŁOŚCI ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA CEL 27. FINAŁU WOŚP.

Z wyrazami szacunku,

Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP

Filip Przepióra