Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Eugeniusz Jacek - Przyjaciel Wierzenicy AD 2023

08.05.23

Od 2007 roku, 3 maja w Wierzenicy upływa pod znakiem honorowania wyróżnieniem „Przyjaciel Wierzenicy" osób świadczących dobro Wierzenickiej Ziemi, a niebędących jej mieszkańcami. Jest ono przyznawaneprzez redakcję „Wierzeniczeń" oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego. W 2023 roku został nim Eugeniusz Jacek.

Jego postać wpisuje się w obchody 870-lecia powstania naszych miejscowości (Wierzenicy i Wierzonki). Historia jego związków z Wierzenicą ma blisko 30 lat i wpisuje się w przywracanie postaci Augusta Cieszkowskiego w świadomości mieszkańców Ziemi Swarzędzkiej, regionu i kraju.

Zaczęliśmy w 1994 roku od przygotowania, wspólnie z dopiero co powstałym Towarzystwem Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, uroczystości w 100. rocznicę śmierci i 180. rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego. Wtedy w popadającej w ruinę dawnej karczmie w Wierzenicy odbyła się mini konferencja na temat Augusta. Pojawił się też pomysł zorganizowania rajdu do Wierzenicy, do Augusta Cieszkowskiego.

Oba wydarzenia odbyły się tego samego dnia samego dnia - 17 września. Do Wierzenicy bardzo licznie dotarli uczestnicy - zorganizowanego przez koło PTTK „Łaziki" - rajdu im. Augusta Cieszkowskiego. Przy pięknej, słonecznej pogodzie około 380 osób pokonywało trasy turystyczne pieszo, na rowerach oraz samochodami, podążając na metę przed kościołem św. Mikołaja. Czekało na nich wiele atrakcji - oprócz tradycyjnej grochówki, konkursy sprawnościowe, zespół muzyczny „Afera", zwiedzanie kościoła z przewodnikiem, konkurs wiedzy historyczno-geograficznej związany z A. Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką.

Rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego" stał się imprezą cykliczną - od szóstej edycji w 1999 roku do jego nazwy doszło słowo „Wielkopolski". Od 1994 roku bez względu na pogodę dla wielu osób tradycją stało się spotykanie we wrześniu na rajdzie „u Cieszkowskiego". Nie zawsze tak licznie jak na tym pierwszym, ale był on coraz popularniejszy. Po 1999 roku w organizowanie rajdu włączyła się również redakcja „Wierzeniczeń". Odbyły się XXIV edycje rajdu „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego". Od 2018 nosi nazwę „Witamy jesień w Wierzenicy".

Rajdy od zawsze były i nadal są żywą lekcją historii o naszej ziemi. Tegoroczny laureat organizował też szereg innych rajdów do Wierzenicy i na Ziemię Wierzenicką - do Ludwikowa, Wierzonki: „Witamy Wiosnę", „Poznaj Swoją Okolicę", „Poznajemy Parki Krajobrazowe", „Puszcza Wpuszcza", „Na cysterskim szlaku rowerowym", „Sprawni Inaczej - Bez Barier i Granic. Nasz laureat jest również, między innymi, prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, czy Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. Za swoją działalność został uhonorowany licznymi odznaczeniami, medalami odznakami i dyplomami oraz tytułami honorowymi, w tym „Swarzędzanin 2006 roku", a w 2014 roku „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz".

Po odczytaniu laudacji przez redaktor E.J. Buczyńską drewnianą statuetkę św. Mikołaja wręczył Stanisław Witecki - pierwszy „Przyjaciel Wierzenicy". Dziękując laureat przypomniał, że jego pierwsze rowerowe wędrówki do Wierzenicy miały miejsce już w 1986 roku. Opowiedział też o wielu zdarzeniach związanych z imprezami turystycznymi, które organizował na naszej ziemi.

Zwieńczeniem uroczystości był recital Andrzej Lajborka - „Przyjaciela Wierzenicy" AD 2016.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy