Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wnioski i skargi


Poniżej załączamy wzory wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o: zapewnienie dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, zapewnienie dostępności strony internetowej www.swarzedz.pl oraz wzór skargi do Państwowego Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na niezapewnienie dostępności.

Niepełnosprawność nie wyklucza z reagowania w sytuacjach zagrożenia.


Jeśli możesz, to zadzwoń pod numer alarmowy 112, jeśli z jakichś powodów nie jest to możliwe - użyj aplikacji mobilnej Alarm112.

Czas obsługi zgłoszenia z aplikacji jest porównywalny do czasu zgłoszenia telefonicznego.

Zgłaszając zdarzenie nie rozłączaj się pierwszy i czekaj do momentu potwierdzenia przez operatora jego przyjęcia; może zaistnieć sytuacja, że będzie on potrzebował dodatkowych informacji, które udzielić możesz tylko ty.

Po przyjęciu zgłoszenia przez operatora numerów alarmowych zachowaj spokój i oczekuj przyjazdu służb; niezwłocznie poinformuj, gdy sytuacja ulegnie zmianie.

Zadzwoniłeś pod 112 przypadkowo, nie rozłączaj się i poinformuj o tym fakcie Operatora numerów alarmowych.

Dowiedz się jak zgłosić zdarzenie.

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu

Urzęd Miasta i Gminy w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy graficzne posiadają tekst alternatywny w postaci atrybutu „alt”
 • Strona zawiera część dokumentów PDF niedostępnych cyfrowo.
 • Multimedia (wideo, audio) nie posiadają rozszerzonych napisów/transkrypcji/audiodeskrypcji.
 • Część odnośników otwierana jest w nowej stronie lub zakładce przeglądarki.

Wyłączenia

 • Multimedia (wideo, audio) opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Kaźmierczak.
 • E-mail: dostepnosc@swarzedz.pl
 • Telefon: 616514102

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
 • Adres: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
 • E-mail: burmistrz@swarzedz.pl
 • Telefon: 616512222

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Swarzędz, ul. Rynek 1

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje na parterze, po lewej stronie. Zastosowany system numerkowy wyposażony w wywoływanie głosowe.

Pozostała część budynku jest niedostępna dla wszystkich interesantów.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). 

Swarzędz, ul. Poznańska 25

W budynku znajdują się: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Spraw Obywatelskich

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Wydziały Urzędu oraz Urząd Stanu Cywilnego znajdują na II kondygnacji. Zastosowany system numerkowy wyposażony w wywoływanie głosowe. 

Pozostałą część budynku zajmują inne podmioty.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na II kondygnacji. W budynku jest winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II kondygnacji. Klucz do toalety znajduję się w pokoju 205. 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). 

Swarzędz, ul. Dworcowa 24

W budynku znajdują się: Straż Miejska i Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Do budynku prowadzi 1 wejście z poziomu chodnika.

Na parterze znajduję się dyżurka Straży Miejskiej.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze i I pietrze. W budynku jest winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parkingu przy pętli autobusowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych na poziomie WCAG 2.0

 • Możliwość powiększenia tekstu strony

 • Możliwość zmiany kontrastu

 • Możliwość zarezerwowania wizyty w urzędzie poprzez stronę internetową lub aplikację

 • Możliwość kontaktu z urzędem poprzez komunikatory WhatsApp, Messenger oraz wiadomości SMS i MMS - tel. 512 020 973

Inne informacje i oświadczenia

Nowe dokumenty przygotowywane będą zgodnie z dostępnością cyfrową. Dokumenty, które nie spełniają wymagań będą poprawiane w miarę możliwości.