Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikaty


Obcokrajowcy w Wielkopolsce i w kraju13 05 2021

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec kwietnia br. wyniosła ponad 780 tys., w Wielkopolsce było to 86 tys.

Informacja prasowa - Obcokrajowcy w Wielkopolsce i w kraju (162KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.8MB .aac)

Konkurs pn. „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”11 05 2021

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  organizuje Konkurs pn. „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”.

Link z informacjami o Konkursie: https://www.umww.pl/przemysl-a-ochrona-srodowiska-rozwoj-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-oparciu-o-gospodarke-wodorowa

Obowiązkowy kod zawodu w dokumentach do ZUS11 05 2021

Od 16 maja zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Na dokumencie zgłoszeniowym pojawi się dodatkowe pole z kodem wykonywanego zawodu. Od tej daty nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych.

Informacja prasowa - Obowiązkowy kod zawodu w dokumentach do ZUS (162KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.8MB .aac)

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek5 05 2021

Ogłoszenie 5/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działek położonych w Gruszczynie oznaczonych numerami 21/10, 21/12, 21/29 i 21/31.

Ogłoszenie 6/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Swarzędzu oznaczonej numerem 1619/22.

Ogłoszenie 7/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Łowęcinie oznaczonej numerem 179/2.

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia30 04 2021

Wykaz 6/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 697/1, 697/2)

 

Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 r.23 04 2021

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można skorzystać ze zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe określone warunki. Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.

Informacja prasowa - Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 r. (140KB .pdf)

Plik dźwiękowy (6.0MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową15 04 2021

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Poniżej link z informacjami o Konkursie:

https://www.umww.pl/przemysl-a-ochrona-srodowiska-rozwoj-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-oparciu-o-gospodarke-wodorowa

100 lat! Świadczenie honorowe z ZUS13 04 2021

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 240 osób, które ukończyły 100 lat życia. Najstarsza z dostojnych Jubilatek obchodziła w tym roku 111 urodziny. Na terenie II Oddziału ZUS w Poznaniu i podległych mu inspektoratów wypłacane są 63 takie świadczenia i zdecydowaną większość z nich pobierają kobiety – 55 emerytur

Informacja prasowa - 100 lat! Świadczenie honorowe z ZUS (153KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.7MB .aac)

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności działki12 04 2021

Ogłoszenie 4/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w  Rabowicach oznaczonej numerem 67/9.

 

 

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!1 04 2021

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! (508KB .pdf)

ZUS zakończył wysyłkę zawiadomień o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe31 03 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do 154 620 płatników składek.

Informacja prasowa - ZUS zakończył wysyłkę zawiadomień o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (531KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.6MB .aac)

75 procent seniorów w Wielkopolsce woli konto w banku23 03 2021

Coraz więcej seniorów posiada konto w banku. Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przekazują już 75 procent świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki osobiste. Nad obawą przed nowymi technologiami zaczynają przeważać korzyści, wygoda i przede wszystkim bezpieczeństwo korzystania z konta.

Informacja prasowa - 75 procent seniorów w Wielkopolsce woli konto w banku (151KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.9MB .aac)

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska"22 03 2021

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska" VI edycja – Dbam o środowisko.

Więcej informacji o Konkursie:

https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja

e-wizyty w ZUS z certyfikatem jakości, ponad 42 tys. klientów19 03 2021

Ponad 42 tysięcy klientów skorzystało z e-wizyt w ZUS. Wideorozmowa z ekspertem Zakładu pozwala załatwić wiele spraw bez konieczności wychodzenia z domu. ZUS otrzymał prestiżowe wyróżnienie European Quality Certificate 2020 za wdrożenie e-wizyt.

Informacja prasowa - e-wizyty w ZUS z certyfikatem jakości, ponad 42 tys. klientów (170KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.4MB .aac)

ZUS wypłaci 13 i 14 emerytury10 03 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastej i czternastej emerytury. Świadczenia zostaną wypłacone z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

Informacja prasowa - ZUS wypłaci 13 i 14 emerytury (170KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.1MB .aac)

Link do pliku wideo

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności działki8 03 2021

Ogłoszenie 3/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki zabudowanej położonej w Łowęcinie  oznaczonej numerem 179/2.

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS22 02 2021

Emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 1 marca br. powiadomić ZUS o osiągniętych w  ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Informacja prasowa - Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS (185KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.7MB .aac)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie22 02 2021

Informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego w 2021 r., które w szczególności określają zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wskazują osoby uprawnione do ich otrzymania:

Poczucie bezpieczeństwa osób starszych w transporcie zbiorowym - badanie sondażowe22 02 2021

Poczucie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej jest dla pasażerów – a zwłaszcza dla seniorów – niezwykle ważne. Zarząd Transportu Miejskiego od lat dba o poprawę komfortu podróżujących. Jednym z elementów takich działań jest badanie sondażowe przygotowane dla osób powyżej 60. roku życia korzystających z transportu miejskiego na terenie aglomeracji. Ankietę, do której link od 22 lutego będzie można znaleźć na  stronie ZTM przygotowano we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

E-wizyta w ZUS w języku migowym18 02 2021

Szacuje się, że liczba osób głuchych w Polsce sięga około 500 tys., a 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Bariera komunikacyjna często uniemożliwia im samodzielne załatwienie spraw. To właśnie z myślą o tych osobach, 16 lutego ZUS uruchomił e-wizytę w języku migowym PJM. Z wideorozmowy w ZUS mogą skorzystać osoby głuche i niedosłyszące.

Informacja prasowa - E-wizyta w ZUS w języku migowym (157KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.2MB .aac)

PSZOK Rabowice 2021-202217 02 2021

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, iż w dniu 10.02.2021 r. została zawarta Umowa ze Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. dotycząca utworzenia i prowadzenia Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na okres 15.02.2021-31.12.2022 r.

W związku z powyższym Biuro Związku Międzygminnego przekazuje w załączeniu do niniejszej wiadomości Regulamin PSZOK dla właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 lutego15 02 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony  na kolejny okres, do 28 lutego. Dodatkowy zasiłek można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacja prasowa - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 lutego (147KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.3MB .aac)

Emerycie/rencisto zadzwoń do ZUS!15 02 2021

II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza osoby pobierające świadczenie emerytalno-rentowe na dyżury telefoniczne.

Informacja prasowa - Emerycie/rencisto zadzwoń do ZUS! (134KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.5MB .aac)

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy11 02 2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostaną przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Swarzędz. Oto:

wykaz 1/2021

wykaz 2/2021

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia5 02 2021

Wykaz 5/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia (Rabowice dz. 67/9)

Wykazy o przeznaczeniu do zbycia2 02 2021

Wykaz 3/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności działki położonej w Swarzędzu (dz. 1262/1)

Wykaz 4/2021

2021 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia   prawa własności działek położonych w Gruszczynie

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek2 02 2021

Ogłoszenie 1/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w  Rabowicach oznaczonej numerem 26/3.

Ogłoszenie 2/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w  Rabowicach oznaczonej numerem 26/1.

Działasz w kulturze – sprawdź, czy przysługuje Ci ulga!27 01 2021

Przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej kulturze mogą teraz wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. 26 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy, która umożliwia zwolnienie z tego obowiązku.

Informacja prasowa - Działasz w kulturze – sprawdź, czy przysługuje Ci ulga! (153KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.4MB .aac)

Link do pliku wideo

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT27 01 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali jakiekolwiek świadczenie z ZUS.

Informacja prasowa - ZUS rozpoczął wysyłkę PIT (210KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.1MB .aac)

Pracodawca do 1 lutego ma czas na PIT-1125 01 2021

Pracodawca do 1 lutego ma czas na PIT-11. Oto informacja na ten temat.

Wykazy o przeznaczeniu do zbycia25 01 2021

WYKAZ 1/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności działki położonej w Swarzędzu (dz. 1310/1)

 

WYKAZ 2/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego  prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Swarzędzu (dz. 1619/22)

 

Tarcza 7.0 – przedsiębiorco złóż wniosek o odroczenie składek21 01 2021

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem rządu wprowadzającym tzw. tarczę antykryzysową 7.0. Nowe przepisy przewidują m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za  grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Po wejściu w życie powyższych przepisów, płatnicy uwzględnieni w Tarczy antykryzysowej 7.0, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tym zakresie.

Informacja prasowa - Tarcza 7.0 – przedsiębiorco złóż wniosek o odroczenie składek (147KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.1MB .aac)

Przedsiębiorcy otrzymają informację o stanie ich kont za 2020 r.13 01 2021

ZUS rozpoczyna informowanie płatników składek o stanie ich kont za 2020 r. Przedsiębiorcy otrzymają informację o saldzie ich kont oraz o rozliczeniu wpłat  dokonanych w 2020 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).W tym roku informacje zostaną udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Informacja prasowa - Przedsiębiorcy otrzymają informację o stanie ich kont za 2020 r. (172KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.8MB .aac)

Rusza mały ZUS plus7 01 2021

Od początku 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia ich do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Informacja prasowa - Rusza mały ZUS plus (175KB .pdf)

Plik dźwiękowy (7.3MB .aac)

Link do pliku wideo

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia29 12 2020

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać do 17 stycznia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

Informacja prasowa - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.2MB .m4a)

Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek23 12 2020

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia, na inne formy wsparcia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać.

Informacja prasowa - Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek (180KB .pdf)

Plik dźwiękowy 1 (1.6MB .m4a)

Plik dźwiękowy 2 (1.2MB .m4a)

Wyższa emerytura dla rocznika 1953 – złóż wniosek!21 12 2020

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 r., mogą jeszcze wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystniejszych zasadach. Czas na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 r.

Informacja prasowa - Wyższa emerytura dla rocznika 1953 – złóż wniosek! (144KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.4MB .m4a)

Od nowego roku trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło19 12 2020

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Taką informację musi przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła. Od stycznia ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów.

Informacja prasowa - Od nowego roku trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło (123KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.6MB .m4a)

W Wigilię ZUS będzie nieczynny16 12 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w czwartek, 24 grudnia nieczynne będą sale obsługi klientów w placówkach ZUS. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.

Informacja prasowa - W Wigilię ZUS będzie nieczynny (124KB .pdf)

Plik dźwiękowy (0.9MB .m4a)

Przedsiębiorco! Do końca roku złóż deklaracje rozliczeniowe16 12 2020

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku, złożyć deklaracje rozliczeniowe - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa - Przedsiębiorco! Do końca roku złóż deklaracje rozliczeniowe (155KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.0MB .m4a)

 

 

100-procentowy zasiłek dla medyków14 12 2020

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni, mają prawo do 100-proc. zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy. Prawo do 100-proc. zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej.

Informacja prasowa - 100-procentowy zasiłek dla medyków (141KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.0MB .m4a)

 

Firmy oczekujące na pomoc z Tarczy, mogą wnioskować o odroczenie płatności składek8 12 2020

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad br., mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa - Firmy oczekujące na pomoc z Tarczy, mogą wnioskować o odroczenie płatności składek (119KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.5MB .m4a)

Od grudnia wzrosły limity zarobków na emeryturze i rencie7 12 2020

Osoby będące na emeryturze lub pobierające rentę mogą być w dalszym ciągu aktywne zawodowo. Muszą jednak pilnować, aby osiągane dochody, nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia. Limity zarobków zmieniają się bowiem co trzy miesiące.

Informacja prasowa - Od grudnia wzrosły limity zarobków na emeryturze i rencie (148KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.6MB .m4a)

Rodzice znowu skorzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego30 11 2020

Od 9  listopada  ponownie rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. Można się o niego starać, m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Informacja prasowa - Rodzice znowu skorzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (158KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.8MB .m4a)

Zarezerwuj telefonicznie wizytę w ZUS23 11 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów,  uruchomił nową usługę – telefoniczną rezerwację wizyty w placówce ZUS. Spotkanie z ekspertem można umówić w dogodnym dla siebie terminie.

Informacja prasowa - Zarezerwuj telefonicznie wizytę w ZUS (164KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.4MB .m4a)

Rośnie popularność e-wizyty w ZUS18 11 2020

E-wizyty, dzięki którym klienci mogą umówić się z ekspertem ZUS na zdalną konsultację, cieszą się coraz większą popularnością. Z tej szybkiej i bezpiecznej formy kontaktu skorzystało już ponad 600 osób w Wielkopolsce.

Informacja prasowa - Rośnie popularność e-wizyty w ZUS (160KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.8MB .m4a)

Informacja z GOAP o zmianie opłat za wywóz śmieci w 2021r.16 11 2020

Komunikat Nr 28 Starosty Poznańskiego10 11 2020

Komunikat Nr 27 Starosty Poznańskiego10 11 2020

Komunikat Nr 26 Starosty Poznańskiego6 11 2020