Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Sołectwa


Patrycja Koralewska nowym sołtysem Bogucina


We wtorek, 22 listopada, odbyło się Zebranie Wiejskie w Bogucinie, podczas którego mieszkańcy sołectwa wybrali nowego sołtysa. W zebraniu wzięło udział 105 osób, tj. ponad 13% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Mimo, że kandydata na sołtysa mógł zgłosić każdy z mieszkańców uprawnionych do głosowania, skutecznie zgłoszona została jedynie kandydatura pani Patrycji Koralewskiej. Powołana przez mieszkańców komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła, że kandydatka uzyskała ponad 80% głosów pozytywnych i tym samym pani Patrycja Koralewska została nowym sołtysem Bogucina. Prowadzący Zebranie, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, pan Marian Szkudlarek w imieniu władz gminy pogratulował nowej pani Sołtys, jednocześnie zapraszając do współpracy przy realizacji zadań z korzyścią dla mieszkańców sołectwa Bogucin.

Przypominamy, że dotychczasowy sołtys, pan Adam Borówczak, ze względów osobistych z dniem 1 października zrezygnował z pełnionej funkcji, co skutkowało koniecznością zorganizowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz uzupełniających wyborów sołtysa, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia bieżącej kadencji sołtysów i rad sołeckich (kadencja 2018-2023 zakończy się prawdopodobnie w III kwartale 2024 roku). Szacunek, jakim cieszył się ustępujący sołtys, mieszkańcy wyrazili rejestrując krótki film z podziękowaniami, który można obejrzeć w mediach społecznościowych Sołectwa Bogucin.

Panie Adamie, dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej i mamy nadzieję, podobnie jak mieszkańcy Sołectwa, że w przyszłości będzie Pan ją kontynuował.

 

fot. Emilia Burzyńska

 

Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich (Kadencja 2018-2023)


Od 29 stycznia br. odbywały się w sołectwach naszej Gminy zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. Na ostatnim z 20 zebrań mieszkańcy spotkali się 20 marca w Wierzenicy.

Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w zebraniu w Paczkowie (334 osoby), a najwyższą frekwencję miało zebranie w Sokolnikach Gwiazdowskich (51,6%). Łącznie na 14202 uprawnionych do głosowania w zebraniach wzięło udział 1656 osób (4 lata temu - 1596), co oznacza, że średnia frekwencja wyniosła 11,7% (4 lata temu - 13,3 %).

Wybranych zostało 20 sołtysów spośród 32 kandydatów i 116 członków rad sołeckich (ze 139 kandydatów). W 4 sołectwach zmienił się sołtys, przy czym w 3 z nich dotychczasowy sołtys nie kandydował w wyborach. Przypominamy, że w związku ze zmianami w statutach sołectw, po raz pierwszy organy jednostek pomocniczych wybierane były na 5-letnią kadencję.

Wśród sołtysów serdecznie witamy:

 • Kamilę Górecką, nową sołtys Karłowic,
 • Zdzisława Niemyta, nowego sołtysa Jasina,
 • Norberta Zgrabczyńskiego, nowego sołtysa Janikowa Górnego,
 • Marcelę Koczorowską, nową sołtys Janikowa Dolnego.

Na kolejne kadencje wybrani zostali:

 • Adam Borówczak, sołtys Bogucina,
 • Bogdan Krych, sołtys Garbów,
 • Filip Molik, sołtys Gortatowa,
 • Barbara Czachura, sołtys Gruszczyna,
 • Grażyna Orpińska, sołtys Kobylnicy,
 • Małgorzata Markiewicz, sołtys Kruszewni,
 • Bogumiła Kaczmarek, sołtys Łowęcina,
 • Małgorzata Glabas-Gruszka, sołtys Paczkowa,
 • Krzysztof Nowak, sołtys Puszczykowa Zaborze,
 • Katarzyna Szaferska, sołtys Rabowic,
 • Hanna Andrzejewska, sołtys Sarbinowa,
 • Gabriela Iglińska, sołtys Sokolnik Gwiazdowskich,
 • Adrian Suchomski, sołtys Uzarzewa,
 • Maciej Dominikowski, sołtys Wierzenicy,
 • Irena Prokop, sołtys Wierzonki,
 • Adrian Senyk, sołtys Zalasewa,

Wszystkim dwudziestu sołtysom wybranym na kadencję 2018-2023 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z władzami Gminy oraz realizacji wszystkich zamierzeń.

Skład organów samorządu pomocniczego poszczególnych sołectw można sprawdzić poniżej.

Jednocześnie składamy podziękowania wszystkim ustępującym sołtysom i członkom rad sołeckich za współpracę w minionej kadencji i życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i zawodowym, prosząc jednocześnie o udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia swoim następcom.

Szczególne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz społeczności wiejskiej na terenie naszych sołectw składamy na ręce:

 • Pani Marii Drozdy, pełniącej przez ostatnie 34 lata funkcję sołtysa Jasina - dziś członka rady sołeckiej,
 • Pana Ryszarda Wiczyńskiego, sołtysa Janikowa Górnego przez ostatnie 18 lat,
 • Pana Henryka Borskiego, sołtysa Karłowic w ostatnich dwóch kadencjach,
 • Pana Włodzimierza Koniecznego, sołtysa Janikowa Dolnego ostatniej kadencji.

W trakcie trwania zebrań wiejskich mieszkańcy przedstawili również swoje wnioski i prośby do władz Gminy. Wnioski znalazły się w protokołach z zebrań i po przeanalizowaniu zostaną podjęte decyzje odnośnie ich realizacji.

Organy jednostek pomocniczych Gminy Swarzędz (Kadencja 2018-2023):

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

Data wyboru

1

Karłowice

Kamila Górecka

Weronika Pomin; Agnieszka Chruścicka;
Elżbieta Paczyńska; Józef Pławski

29.01.2019

2

Sarbinowo

Hanna Andrzejewska

Krzysztof Biernacki; Dariusz Broński; Marcin Fornalkiewicz;
Dawid Frąckowiak; Renata Jędrzejczak; Agnieszka Jóźwiak;
Piotr Ziętek

30.01.2019

3

Kruszewnia

Małgorzata Markiewicz

Beata Kawczyńska; Sandra Przespolewska; Justyna Marcinkowska;
Janusz Wojciechowski; Justyna Przybylak

04.02.2019

4

Uzarzewo

Adrian Suchomski

Joanna Dudzińska; Paweł Furmaniak; Nina Karwowska;
Konrad Kaszubowicz; Mieczysław Maciejewski; Monika Malicka

06.02.2019

5

Puszczykowo
Zaborze

Krzysztof Nowak

Ilona Nowak Ciesielska; Przemysław Zając; Jarosław Dudziak

11.02.2019

6

Rabowice

Katarzyna Szaferska

Łukasz Strzelczak; Jacek Strzelczak; Eleonora Niechciałkowska;
Ewelina Kołek; Roland Kałużny; Mateusz Tyblewski;
Małgorzata Gapińska

12.02.2019

7

Bogucin

Adam Borówczak

Katarzyna Okupnik; Michał Sadowski; Alicja Staniszewska;
Andrzej Kubicki; Agnieszka Stachowiak; Wojciech Matecki

13.02.2019

8

Kobylnica

Grażyna Orpińska

Piotr Wantowski; Agnieszka Maciejowicz; Mariusz Wyskiel;
Małgorzata Gąsiorowska; Przemysław Stachowiak; Artur Glapka;
Piotr Kałużny

18.02.2019

9

Zalasewo

Adrian Senyk

Bartosz Bryk; Jakub Rosa; Agnieszka Wolniewicz;
Ewelina Bogacka; Emilia Wajnert; Piotr Nowakowski;
Sabina Zielińska

19.02.2019

10

Garby

Bogdan Krych

Maria Nowomiejska; Leszek Staniewski; Eugeniusz Kucharski;
Stefan Matuszczak; Aleksander Szaroleta; Agnieszka Struk

20.02.2019

11

Wierzonka

Irena Prokop

Bogdana "Danuta" Cywińska; Magdalena Szcześniak;
Dariusz Nolberczak; Jadwiga Wojtasiak; Eugeniusz Lisiecki

22.02.2019

12

Jasin

Zdzisław Niemyt

Violetta Liebthal; Krzysztof Szymanowski; Dawid Książkiewicz;
Maria Drozda; Witold Garstka; Iwona Błażejczyk;
Grzegorz Majchrzak

25.02.2019

13

Łowęcin

Bogumiła Kaczmarek

Ryszard Matoga; Zygmunt Majchrzak; Marek Niemczal;
Monika Drgas; Włodzimierz Nowak; Agata Ludwiczak

27.02.2019

14

Janikowo Górne

Norbert Zgrabczyński

Anna Madaj; Karolina Wawrzyniak;
Karolina Słabuszewska; Tadeusz Zandecki

01.03.2019

15

Sokolniki
Gwiazdowskie

Gabriela Iglińska

Paweł Stawik; Aneta Tórz; Jacek Kociura;
Maria Toboła; Małgorzata Foszcz

04.03.2019

16

Paczkowo

Małgorzata Glabas-Gruszka

Aniela Strzelczyk; Ryszard Dyzma; Krzysztof Kowalski;
Tomasz Plenzler; Jacek Bura; Urszula Krupka;
Katarzyna Łada-Palczewska

11.03.2019

17

Gruszczyn

Barbara Czachura

Marek Lis; Radosław Gajewski; Marcin Bura;
Agnieszka Żerko; Monika Wardeńska; Bartłomiej Bielawiak;
Alicja Jagielska

12.03.2019

18

Gortatowo

Filip Molik

Marcin Madanowski; Natalia Kruszyńska-Stajkowska;
Małgorzata Księżopolska; Krzysztof Zuchniak; Łukasz Kreideweiss;
Bartosz Marciniak; Marta Konieczek

13.03.2019

19

Janikowo Dolne

Marcela Koczorowska

Renata Rumińska; Alicja Buśko; Anna Gajewska;
Błażej Gajewski; Mieczysław Garasz

18.03.2019

20

Wierzenica

Maciej Dominikowski

Ewelina Spychaj; Joanna Wala; Krzysztof Białas;
Paweł Rajewicz; Marta Schulz

20.03.2019

<ms>

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dotyczące funduszu sołeckiego


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w drodze zarządzenia określił zasady i tryb wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Zarządzenie ma zastosowania do realizacji wydatków w 2016 roku oraz do zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w 2016 roku, a także do planowania funduszu sołeckiego od 2017 roku.

Treść zarządzenia można pobrać TUTAJ.

Pliki do pobrania - FUNDUSZ SOŁECKI


Wzory dokumentów - przyjęcie funduszu sołeckiego:

 1. Zaproszenie na zebranie wiejskie
 2. Lista obecności na zebraniu
 3. Protokół z zebrania
 4. Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia zadań z funduszu sołeckiego (od 2015)
 5. Wniosek o wprowadzenie zadań do budżetu gminy (od 2016)

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020


Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020:

 1. Informacje o programie
 2. Zasady uczestnictwa
 3. Wzór uchwały zebrania wiejskiego

Z terenu Gminy aktywnymi uczestnikami programu są:

 • Gortatowo,
 • Gruszczyn,
 • Kobylnica
 • Łowęcin,
 • Wierzonka,
 • Zalasewo.

W 2014 do programu zostały już zgłoszone sołectwa:

 • Jasin,
 • Paczkowo,
 • Sarbinowo,
 • Sokolniki Gwiazdowskie.
 • Janikowo Dolne,
 • Kruszewnia,
 • Rabowice.

sołtys: Patrycja Koralewska

ul. Sosnowa,

tel. 510 031 934

e-mail: bogucin@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Bogdan Krych

ul. Spółdzielcza 3B/11,

tel. 602 185 601

e-mail: garby@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Filip Molik

ul. Swarzędzka 3,

tel. 510 031 929

e-mail: gortatowo@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Barbara Czachura

ul. Mechowska 4,

tel. 510 031 930

e-mail: gruszczyn@soltys.swarzedz.pl

Janikowo


sołtys Janikowa Dolnego (2018-2023): Marcela Koczorowska

ul. Asfaltowa 15,

tel. 510 031 945

e-mail: janikowodolne@soltys.swarzedz.pl

 

sołtys Janikowa Górnego (2018-2023): Norbert Zgrabczyński

ul. Latawcowa 6, Janikowo

tel. 510 031 944

e-mail: janikowogorne@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Zdzisław Niemyt

ul. Szklarniowa 7a, Jasin

tel. 510 031 943

e-mail: jasin@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Kamila Górecka

ul. Kasztanowa 8,

tel. 512 015 121

e-mail: karlowice@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Grażyna Orpińska

ul. Południowa 15,

tel. 605 746 103

e-mail: kobylnica@soltys.swarzedz.pl

 

sołtys: Małgorzata Markiewicz

ul. Spółdzielcza 8,

tel. 510 031 940

e-mail: kruszewnia@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Bogumiła Kaczmarek

ul. Łowiecka 46,

tel. 510 031 937

e-mail: lowecin@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Małgorzata Glabas-Gruszka

ul. Średzka 19,

tel. 500 250 942; 518 55 99 26

e-mail: paczkowo@soltys.swarzedz.pl; www.paczkowo.com

sołtys: Krzysztof Nowak

ul. Zaborska 27,

tel. 510 031 935; 61 815 50 61

e-mail: puszczykowozaborze@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Katarzyna Szaferska

ul. Bliska 17

tel. 600 251 246

e-mail: rabowice@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Hanna Andrzejewska

ul. Dzika 3,

tel. 605 338 942

e-mail: gosp.andrzejewscy@wp.pl

sołtys: Paweł Stawik

ul. Sokolnicka 18,

tel. 510 031 933

e-mail: sokolnikigwiazdowskie@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Adrian Suchomski

ul. Kasztanowa 1,

tel. 664 874 602

e-mail: uzarzewo@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Maciej Dominikowski

ul. Lisia 1,

tel. 510 031 938

e-mail: wierzenica@soltys.swarzedz.pl; www.wierzeniczenia.republika.pl

sołtys: Irena Prokop

ul. Gminna 19,

tel. 510 031 939

e-mail: wierzonka@soltys.swarzedz.pl

sołtys: Adrian Senyk

ul. Norweska 3 (os. Europejskie),

tel. 510 031 932

e-mail: zalasewo@soltys.swarzedz.pl