Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wyniki sondy w sprawie zmian w komunikacji miejskiej Swarzędza


Od 11 do 30 kwietnia poddano konsultacjom propozycję przebiegu nowej linii komunikacyjnej nr 494, która ma połączyć Garby Małe z węzłem przesiadkowym w Kobylnicy przejeżdżając przez węzeł przesiadkowy w Swarzędzu. Ponadto zaproponowana została modyfikacja już istniejących linii autobusowych (412, 484, 486, 490, 491, 492, 493 i 498) oraz zmiany w uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych.

W sondzie wzięło udział 499 mieszkańców naszej Gminy, a największą reprezentację miały Swarzędz i Gruszczyn. Wśród respondentów dominowały osoby korzystające obecnie, przynajmniej częściowo, z komunikacji miejskiej (ponad 70%).

Zaproponowane zmiany dla linii 484, 486, 490, 491, 492, 493 i 498 spotkały się z powszechną akceptacją osób, które wzięły udział w sondzie - uwag nie zgłaszało ponad 90% z nich. W zakresie nowej linii nr 494, znaczna część osób była przeciwna jej poprowadzeniu ulicami Zielińską, Wieżową, Nowowiejskiego i Spadochronową. Głos ten został również poparty pismem Mieszkańców skierowanym do Burmistrza Swarzędza. W związku z tym plany poprowadzenia linii przez Gruszczyn (na zachód od ul. Swarzędzkiej) zostały odłożone do czasu wykonania nawierzchni ulic Katarzyńskiej, Mechowskiej i Nowowiejskiego. Nowa linia zostanie uruchomiona od 01 lipca 2018 roku.

Do propozycji skrócenia linii 412 do węzła w Kobylnicy nie zgłaszało uwag ponad 60% uczestników sondy. Możliwość dogodnej przesiadki między liniami 412, 492 i 493 a nową linią 494 powinna pozwolić na sprawne i nieobniżające komfortu podróżowania, wdrożenie proponowanej zmiany od 01 lipca 2018 roku. Mamy przy tym nadzieję, że zgłoszone w sondzie uwagi części Mieszkańców, dzięki właściwie skonstruowanemu rozkładowi jazdy autobusów linii 494 i 412, okażą się nieuzasadnione.

Ostatni punkt sondy dotyczył wprowadzenia darmowej komunikacji dla osób, które posiadać będą ważny bilet okresowy przewoźników kolejowych. W zgłoszonych licznych uwagach, Mieszkańcy wskazywali, że ulga taka powinna dotyczyć także osób podróżujących na podstawie biletów jednorazowych. W związku z tym, Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu i złożeniu na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu projektu uchwały wprowadzającego z dniem 01.07.2018 roku zwolnienie z opłat za przejazdy w I strefie dla zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz pasażerów komunikacji kolejowej, którzy będą posiadać ważny w dniu przejazdu środkami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej bilet przewoźników kolejowych (okresowy lub jednorazowy dowolnego przewoźnika kolejowego), który pozwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz (tj. Swarzędz, Kobylnica, Paczkowo lub Ligowiec) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w naszej sondzie i mamy nadzieję, że ostatecznie przyjęte rozwiązania spotkają się z akceptacją większości Mieszkańców.

/ms/