Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego. Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

01.09.20

Szanowni Państwo! 1 września nastąpi rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie wracają do swoich szkół i rozpoczynają edukację w formie stacjonarnej. Przedszkola, choć rozpoczęły już działalność 18 maja 2020 r., to od 1 września będą musiały zmierzyć się z dużo większą liczbą dzieci uczęszczających do placówki. Sytuacja spowodowana pandemią to ogromne wyzwanie dla  wszystkich. Ważnym aspektem jest zapewnienie dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach stabilizacji i bezpieczeństwa od 1 września 2020 r., jednocześnie zgodnej z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym wprowadziliśmy zmiany w dotychczasowej działalności przedszkoli i szkół.

Przygotowaliśmy szereg procedur, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mają zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom. Jesteśmy świadomi, że  mogą one powodować dyskomfort dla Państwa, jako rodziców, jednak aby zminimalizować ryzyko zarażenia są one niezbędne.

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe zmiany, które obowiązywać będą w placówkach od 1 września 2020 r.

  • Do szkół i przedszkoli mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury).
  • W placówkach nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie bezpośrednio udadzą się do swoich klas, gdzie spotkają się z wychowawcami. Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego podany jest na stronach internetowych poszczególnych placówek, bądź przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
  • Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z placówki nie będą mogli do niej wejść. Pracownicy placówki będą przy drzwiach oczekiwać na Państwa dzieci i kierować je do szatni. Przed każdą placówką będzie wyznaczona strefa, w której mogą przebywać rodzice, w celu przekazania dziecka pod opiekę.
  • Aby usprawnić proces przychodzenia uczniów do szkół nastąpią niewielkie przesunięcia czasowe wejść dla różnych grup wiekowych.
  • Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju podjęto decyzję, że przedszkola gminne czynne będą 10 godzin dziennie. Dokładne godziny pracy placówki określi dyrektor. Ważnym aspektem jest zapewnienie dzieciom stabilizacji i bezpieczeństwa od 1 września 2020 r., jednocześnie zgodnej z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z wytycznymi, jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej, stałej sali a do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Taka organizacja czasu pracy pozwoli nam na przyjęcie dzieci od 1 września do swoich grup, a zajęcia będą odbywały się z nauczycielami, którzy są wychowawcami danej grupy.
  • Opracowaliśmy procedury do wprowadzenia różnych form nauczania: stacjonarnego, hybrydowego oraz zdalnego. Należy jednak pamiętać, że nauczanie hybrydowe czy zdalne może zostać wprowadzone tylko i wyłącznie za zgodą (po uzyskaniu opinii) Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, w sytuacji gdy placówka znajduje się w strefie „żółtej" lub „czerwonej".
  • W związku z ograniczoną liczbą miejsc w autobusach komunikacji zwracamy się z prośbą o dowożenie dzieci, jeśli tylko jest to możliwe, we własnym zakresie.
  • Przygotowaliśmy również szereg procedur na wypadek podejrzenia wystąpienia zachorowania na COVID-19.
  • W każdej z placówek oświatowych przygotowano procedury bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz jej możliwości.

Apelujemy do Państwa o odpowiedzialność i ostrożność. W przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub/i widocznych oznak choroby górnych dróg oddechowych prosimy o pozostawienie dzieci w domu.

Przed nami trudny rok szkolny. Jestem jednak  przekonany, że ścisła współpraca rodziców dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pozwoli na jego bezpieczną organizację.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur obowiązujących od 1 września 2020 r. w związku z koniecznością zastosowania reżimu sanitarnego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znajdują się na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Zostaną Państwo również zapoznani z nimi przez wychowawców klas.

Prosimy Państwa o śledzenie informacji i pozostanie w stałym kontakcie z placówkami.

Z wyrazami szacunku,

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz