Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 2020

Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020:

W Swarzędzu na budżet obywatelski zostanie przeznaczone 1.5 mln złotych z budżetu na rok 2020. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz projektami dodatkowymi, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Każdy z mieszkańców naszej Gminy, zarejestrowany na portalu eUrząd, będzie miał prawo do zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalny formularz internetowy na stronie www.swarzedz.pl/wnioskibogs, w którym będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację i dołączyć poparcie 20 mieszkańców gminy. Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7 osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod względem formalnym, zgodności projektu z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, możliwości realizacji projektu (w tym pod względem prawnym, technicznych, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/ referatu merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy są zarejestrowani na portalu eUrząd. Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie www.swarzedz.pl/bogs. Stanowisko do głosowanie będzie znajdowało się również w budynku ratusza.

Zgłaszanie projektu oraz głosowanie możliwe jest tylko przy użyciu konta na portalu eUrząd. Instrukcja dla osób logujących się na eUrząd przy użyciu konta ePUAP.

Już dziś zarejestruj się na portalu eUrząd - informacje o sposobach rejestracji znajdziesz Tutaj.