Biuletyn Informacji  Publicznej
Artykuł
16.01.14 15:18
Płatny staż dla osób niepełnosprawnych

 

Osoby bezrobotne, do 30 roku życia, z orzeczonym II lub III stopniem niepełnosprawności, korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej mogą wziąć udział w projekcie zakładającym nabycie doświadczenia zawodowego na stanowisku robotnik gospodarczy, w formie płatnego stażu.

Warunki propozycji:

- 6 - miesięczny staż z możliwością zatrudnienia (wynagrodzenie: 1450 netto)

- zwrot kosztów dojazdu na staż/opieki nad osobami zależnymi

- praca na stanowisku robotnika gospodarczego

- miejsce wykonywania pracy: obiekty w Poznaniu, np. Termy Maltańskie

- liczba osób, które mogą wziąć udział w stażu - 40

- praca od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym lub dwuzmianowym.

Z płatnego stażu mogą skorzystać też osoby niepełnosprawne powyżej 30 roku życia.

Projekt realizowany jest przez Clar System S. A., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
tel. 6 16 512 650