Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Pomagamy uchodźcom - Помагаємо біженцям

05.05.22

Szanowni Państwo! Już trzeci miesiąc trwa wojna, a z Ukrainy uciekają przed nią ludzie - głównie kobiety z dziećmi, osoby starsze i chore. W Swarzędzu zaopiekowaliśmy się już ponad 3 tysiącami uchodźców. Bardzo Państwu dziękuję za okazaną pomoc - za wszystkie darowizny, wpłaty, za pracę wolontariuszy, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników UMiG oddelegowanych do obsługi uchodźców, nieocenioną pomoc strażaków i wszystkich, którzy włączają się do codziennych działań.

► Nadal bardzo potrzebna jest żywność:

- mleko UHT,

- produkty przydatne do przyrządzania śniadań i kolacji (np. sery, wędliny, pasztety, jaja, dżemy, powidła, różne konserwy),

- produkty długoterminowe (preferowana kasza gryczana, makaron),

- świeże warzywa i owoce,

- papier toaletowy i papierowe ręczniki,

- proszki do prania (w małych opakowaniach) oraz proszki do prania odzieży i bielizny dziecięcej (również najlepiej w małych opakowaniach)

W godz. 9:00 - 18:00 przekazywane przez Państwa dary przyjmują druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu (ul. Dworcowa 24) i Kobylnicy (ul. Poznańska 4).

► Do Państwa dyspozycji jest specjalny nr konta, na które wpłacać można pomoc pieniężną: Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu konto nr

16 1090 1450 0000 0001 2301 5561

z dopiskiem „UKRAINA".

► Aby pomóc uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia stworzyliśmy „swarzędzką giełdę pracy". Apeluję do wszystkich przedsiębiorców o nasyłanie aktualnych ofert pracy w Swarzędzu i okolicach na adres praca.ukraina@swarzedz.pl

► Mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym od 24 lutego 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w Ośrodku pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu - pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców do dnia zakończenia pobytu tych osób.

We wniosku o przyznanie świadczenia konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska osoby przyjętej do zakwaterowania oraz jej nr PESEL.

Przyznanie i wypłata świadczenia mogą być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek do pobrania TUTAJ

► Uwaga, od 1 maja zmieniły się zasady korzystania bez opłat ze Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej przez obywateli Ukrainy.

Darmowe przejazdy będą przysługiwać do 31 maja 2022 roku na podstawie dokumentów potwierdzających obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku.

Увага! Від 1 травня змінюються правила безкоштовного користання із Сважендзького автотранспорту для громадян України. Безкоштовні проїзди будуть прислуговувати до 31 травня 2022 року на підставі документів підтверджуючих українське громадянство, а також прибуття на територію Річпосполитої Польщі не скоріше чим 24 лютого 2022 року.

► Wszystkie inne najważniejsze informacje skierowane do uchodźców z Ukrainy znajdziecie pod adresem: www.swarzedz.pl/ukraina

Всі інші важливі інформації для біженців з України Ви найдете за адресою: www.swarzedz.pl/ukraina

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek