Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

PSZOK Rabowice 2021-2022

17.02.21

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, iż w dniu 10.02.2021 r. została zawarta Umowa ze Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. dotycząca utworzenia i prowadzenia Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na okres 15.02.2021-31.12.2022 r.

W związku z powyższym Biuro Związku Międzygminnego przekazuje w załączeniu do niniejszej wiadomości Regulamin PSZOK dla właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.