Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kwalifikacja wojskowa w 2019 r.

21.01.19

W okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa. Na terenie powiatu poznańskiego - w dniach od 25 lutego 2019 r do 18 kwietnia 2019 r.

Osoby objęte kwalifikacją wojskową z miasta i gminy Swarzędz stają przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2. Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w dniach od 25 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r. Osoby objęte kwalifikacją wojskową winny stawić się w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11 (budynek 6).

Roczniki kwalifikacji wojskowej 2019 r.

- mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

- mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1998-1999, które podczas poprzedniej kwalifikacji zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, wojskowej, jeśli termin upływa przed 26 kwietnia lub złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, jeśli termin jest późniejszy,

- kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące w 2019 roku szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia,

- osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Oto OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

/is/