Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

07.03.18

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostanie przeznaczona do dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Swarzędz, oznaczona numerem działki 103/47 obręb Swarzędz.

Oto WYKAZ.