Strona 380-lecia Swarzędza

Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN
Logo PR

Ogłoszenie konkursu "Aktywne sołectwa LGD 2018"

12.02.18

Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, informuje o możliwości składania wniosków w konkursie skierowanym do mieszkańców oraz sołectw obszaru LGD „Aktywne Sołectwa LGD 2018”.

Beneficjenci: Sołectwa LGD „Trakt Piastów”

Termin składania wniosków: 19-02-2018r. do 02-03-2018r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną:

w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Wniosek można złożyć także drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do biura LGD). Płyta CD stanowi załącznik obowiązkowy do Wniosku.

Dokumenty powinny być trwale spięte, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 36 000,00 zł.

Forma wsparcia: dotacja.

Wkład własny: niefinansowy w wysokości 20% dotacji (udokumentowana praca własna).

Informacje o wysokości dotacji: wartość dotacji może wynieść maksymalnie 2 000,00 zł

Szkolenie dla beneficjentów: 20 lutego 2018 r., godz. 17:00, świetlica wiejska w Uzarzewie, ul. Akacjowa 14

Zgłoszenia na szkolenie: do 15 lutego 2018 r., mailem na adres: m.zachmyc@lgdtraktpiastow.pl

Formularze wniosków i szczegółowe informacje: TUTAJ