Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Historia Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej


Historia autobusowej komunikacji zbiorowej w Swarzędzu rozpoczęła się w 1928 roku. Połączenia między Swarzędzem a Poznaniem realizowane były autobusem marki Ford, a współwłaścicielem firmy przewoźnika był ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej i późniejszy Burmistrz, Tadeusz Staniewski.

Od grudnia 1960 roku obsługę komunikacyjną miasta prowadziło już poznańskie MPK. Sytuacja taka trwała nieprzerwanie do połowy 1991 roku.

Od 01 lipca 1991 roku Gmina Swarzędz przejęła finansowanie linii autobusowych oraz tabor komunikacji miejskiej Poznania. Pierwotnie realizację transportu powierzono działającej na rynku przewozów międzynarodowych firmie Wiraż. Od 01.06.1992 roku obsługa komunikacji miejskiej przekazana została nowozałożonej specjalnie do obsługi komunikacji miejskiej firmie prywatnej Wiraż-Bus.

Lata 1991-2011 to okres ciągłego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w naszej Gminie. Systematycznie modernizowany był tabor i rozwijana sieć połączeń.

Znaczącym wydarzeniem dla sposobu organizacji komunikacji autobusowej było wprowadzenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a także możliwość pozyskania dofinansowania na zakup nowego taboru ze środków Unii Europejskiej. Ustawa wymusiła na Gminie organizację w 2010 roku przetargu na operatora publicznego transportu zbiorowego, a później, uznając konieczność pełnej kontroli nad prowadzeniem tej jednej z najważniejszych usług o charaktrze użyteczności publicznej, zdecydowano o samodzielnej jej realizacji poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2016 roku Swarzędzka Komunikacja Autobusowa prowadzona była samodzielnie przez Gminę Swarzędz, a tabor wzbogacił się o 6 nowych autobusów.

Od 01.01.2017 roku operatorem SKA została kontrolowana przez Gminę Swarzędz samorządowa spółka - Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne. Od tego czasu znacząco zmodernizowano tabor - pojawiło się między innymi 11 nowoczesnych autobusów o napędzie hybrydowym oraz 3 kolejne autobusy, w tym dwa mniejsze o długości 10 m. W 2019 roku Gmina przystąpiła również do gruntownej modernizacji bazy transportowej w Garbach, którą zakończono w 2020 roku tworząc nowoczesne zaplecze techniczne.

W 2020 roku SKA to ponad 250 km tras i ponad 2.100.000 km przejeżdżanych rocznie na 17 liniach komunikacyjnych.

Rok 2021 jest rokiem jubileuszu 30-lecia funcjonowania komunikacji miejskiej w strukturach samorządowych Gminy Swarzędz.


Kluczowe momenty w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w Swarzędzu:

1928 - pierwsze połączenie z Poznaniem

1960 - objęcie Swarzędza zasięgiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu

01.07.1991 - przejęcie prowadzenia i finansowania komunikacji przez Gminę Swarzędz

01.06.1992 - powołanie prywatnej firmy Wiraż Bus i przekazanie jej zadania prowadzenia komunikacji miejskiej

07.06.2010 - zakup pierwszych 5 autobusów z dotacją Unii Europejskiej

01.01.2012 - przekazanie prowadzenia komunikacji miejskiej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

01.01.2017 - powierzenie obsługi Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej spółce gminnej - Swarzędzkiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu

11.12.2017 - zakup z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pierwszych 4 nowoczesnych autobusów o napędzie hybrydowym

01.07.2021 - jubileusz 30-lecia Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej


Czytając powyższe informacje zauważalna jest luka w okresie od 1928 do 1960 roku. Jeżeli posiadają Państwo sprawdzone wiadomości na ten temat, prosimy o ich udostępnienie. Chcielibyśmy systematycznie uzupełniać wiedzę historyczną w tym zakresie. Prosimy również o informację na temat ewentualnych nieścisłości w powyższym rysie historycznym.

Osobom zainteresowanym szczegółową historią komunikacji autobusowej, w tym również Swarzędzkiej, polecamy następujące strony:

Kontakt: wnw@swarzedz.pl