Instrukcja

  • W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 29.09.2017 roku kończą 16 rok życia.
  • Można oddać po jednym głosie w każdej kategorii zaznaczając kółko po lewej stronie projektu. Nie ma konieczności oddawania głosu w każdej kategorii.
  • Klikając znaczek oznaczony znakiem zapytania, po prawej stronie projektu, rozwijamy skrócony opis projektu.
  • Głosujemy do 29 września 2017 do godziny 15.30.
  • Opis projektu jest oryginalnie przepisany ze złożonego, zakwalifikowanego projektu - "skrócony opis projektu" (pkt. 5).
  • UWAGA: Głosować można tylko raz, nie ma możliwości późniejszej korekty oddanego głosu.

Projekt Główny


Realizacja projektu umożliwi: 1. Bezpieczne szkolenie i doskonalenie umiejętności jazdy rowerem przez dzieci i młodzież, 2. Edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze, poprzez naukę znaków drogowych (możliwość prowadzenia w tym miejscu prelekcji i szkoleń dla dzieci np. przez policjantów), 3. Zdawanie przez młodzież egzaminu na kartę rowerową w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, 4. Uzyskanie miejsca aktywnego trybu spędzenia czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych np. na zewnętrznej siłowni 5. Samodzielną naprawę roweru w ogólnodostępnym punkcie naprawy, 6. Uzyskanie miejsca piknikowego dla rodzin, z ławkami i grillami, 7. Uzyskanie wydzielonej strefy dla zwierząt.

Droga dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki – brakujący element komunikacji pieszej i rowerowej od końca ul. Planetarnej w Zalasewie. Nieważne czy jesteś pieszym, rowerzystą czy kierowcą; jeździsz do szkoły w Zalasewie, chodzisz na spacer do lasu lub rowerem jedziesz na piknik nad Maltę czy do pracy w Poznaniu – droga dla pieszych i rowerów jest tam po prostu potrzebna. Głosując na ten projekt głosujesz na bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

Projekt Lokalny


Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika w ciągu ulicy Cmentarnej i Swarzędzkiej w miejscowościach Gortatowo i Jasin. Poprawi skomunikowanie Jasina i Gortatowa ze Swarzędzem. Pozwoli dzieciom na bezpieczne dotarcie do szkół i dorosłym do centrum miasta. Proponowana ścieżka rowerowa wpisze się w infrastrukturę turystyczną, zapewni alternatywną drogę do Doliny Cybiny. (Jest to propozycja opracowania dokumentacji projektowej)

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie wsi Kobylnica oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowana forma obiektu, to prostokąt o pow. ok. 1.200 m2, (oparta na podłożu projektu zrealizowanego w Swarzędzu), bezpiecznie ogrodzony, z zapewnionym miejscem postojowym dla pojazdów i rowerów oraz nastawiony na duże uczestnictwo mieszkańców i ich zwierząt.

Proponowane zadanie obejmuje budowę chodnika od przystanku autobusowego wzdłuż drogi gminnej w kierunku boiska sportowego. Ma to zapewnić bezpieczne dojście do położonego ok. 300 m dalej obiektu sportowego, jak również pozostałym mieszkańcom sołectwa, w szczególności z osiedla Leśników, do centrum wsi. W trosce o nasze życie i zdrowie proponujemy budowę chodnika przez wieś, co pozwoli czuć się bezpieczniej jako pieszy lub kierowca pojazdu.

Projekt budowy boiska będzie pierwszym krokiem mającym na celu zapewnienie licznej grupie dzieci warunków do uprawiania ich ukochanej dyscypliny sportu – hokeja na trawie. Obecnie duża grupa dzieci, chcąc realizować swoje sportowe marzenia, zmuszona jest kilka razy w tygodniu jeździć na treningi do Poznania lub trenować na niedostosowanych do ich potrzeb obiektach. Ponadto, dzięki zastosowaniu uniwersalnej nawierzchni projektowany obiekt będzie służył lokalnej społeczności, chcącej aktywnie spędzać czas. Aktualnie dostępność istniejących boisk na terenie SP5 jest ograniczona, gdyż są one przez większość czasu zajmowane przez Kluby Sportowe. Boisko zbudowane zostanie w miejscu zniszczonych obiektów wymagających kapitalnego remontu.

Projekt przewiduje zakup i instalację urządzenia do stałego monitorowania zanieczyszczeń powietrza, pyłów PM 2.5 oraz PM 10 występujących podczas „sezonu grzewczego”, czyli w okresie intensywnego wykorzystywania przydomowych pieców. Polska od lat należy do niechlubnej czołówki krajów UE w zakresie występującego zanieczyszczenia powietrza. Zatem; monitoring jakości powietrza wydaje się działaniem uzasadnionym. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć jak bardzo zanieczyszczonym powietrzem oddychają.

Wiele osób korzystających z pływalni oraz z dojazdu do dworca byliby zadowoleni . Zauważalny jest brak w infrastrukturze technicznej przeznaczonej dla rowerzystów – miejsc przeznaczonych do czasowego pozostawienia swojego środka transportu. Poprawa bezpieczeństwa przy tych placówkach jak i zwiększenie liczby już korzystających z jednośladów.

Projekt dotyczy wykonania w centrum naszego miasta pomnika „Powstańca Wielkopolskiego” z okazji 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Pomnik z brązu zrealizowany będzie na podstawie rzeźby „Powstaniec Wielkopolski”, która powstała w 1931 r. w Swarzędzu. Wykonał ją swarzędzanin, późniejszy artysta rzeźbiarz Józef Trenarowski.

Inteligentny system monitorowania jakości powietrza pozwoli BEZPŁATNIE o każdej porze, każdemu mieszkańcowi naszej gminy sprawdzić bieżący stan jakości powietrza. Dostępna będzie aplikacja mobilna (Android, iOS) i aplikacja WWW. Dzięki gęstej sieci sensorów każda osoba, będzie miała możliwość sprawdzenia zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy, przez co zadba o zdrowie swoje i swoich bliskich. Bądźmy świadomi, czym oddychamy każdego dnia!

Projekt zakłada stworzenie miejsca urozmaicającego charakter imprez miejskich dla młodzieży i dorosłych. Dodatkowo miejsce pozwoli na komercyjne wykorzystanie obiektu.

Projekt Dodatkowy


Jak najszybsza budowa chodników oraz dróg utwardzonych na obszarach wiejskich winna być priorytetem dla Władz Samorządowych.

1. Ułożenie brakującego odcinka chodnika, 2. Założenie zieleńca z alejkami, 3. Ustawienie ławek, 4. Zamontowanie urządzeń sportowych.

Obecny plac do gry – mimo pięknego położenia – bardziej przypomina pastwisko, na którym zdecydowanie szybciej skręci się kostkę, aniżeli nauczy piłkarskich prawideł. Brak siatek, nierówności terenu, brak ogrodzenia – to wszystko sprawia, że teren bardziej traktowany jest obecnie jako psia toaleta, częściej, niż miłośników futbolu, spotkać tam można czworonożne pociechy ze swoimi właścicielami. Nowe boisko będzie kolejnym krokiem na drodze do pełnej modernizacji tego urokliwego miejsca.

Odtworzenie istniejącego ciągu komunikacyjnego od długości 42 m i chodnika o długości 40 m. Inwestycja ta od lat z utęsknieniem wyczekiwana przez mieszkańców. Szansą dla naszego sołectwa stał się udział w budżecie obywatelskim, co daje realną szansę na poprawę jakości i bezpieczeństwa jej mieszkańców. Z pewnością ułatwi to osobom poruszającym się o kulach, chodzikach, wózkach inwalidzkich i rodzinom z małymi dziećmi w wózkach i osobom w obuwiu na szpilkach. Proponowana inwestycja porządkuje bezpieczny wjazd na osiedle i połączenie do ciągu istniejącego chodnika.

„Dąbki” to zwyczajowa nazwa boiska i placu zabaw we wsi Wierzenica. Ten uroczy zakątek otoczony drzewami na skarpie doliny rzeki Głównej jest ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu. Przychodzą tu rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze, coraz częściej zaglądają turyści odwiedzający zabytkową wieś. Od wielu lat z funduszu sołeckiego realizowane są kolejne projekty: wiata, ławki, siłownia, ogrodzenie. Niestety skromne środki nie pozwalają na modernizację tego miejsca. Zarówno boisko jak i sprzęt wymagają odnowienia.

Bule to gra bez ograniczeń wiekowych. Prowadzenie rozgrywki nie wymaga wcześniejszego doświadczenia, a udział nie jest związany z dużymi inwestycjami w sprzęt. Bule to wspaniała rozrywka dla każdego!

Projekt zakłada utworzenie w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu ogólnodostępnego stanowiska umożliwiającego skorzystanie z zasobów bibliotek osobom mającym problemy ze wzrokiem: niedowidzących, niewidomych i starszych, wyrównujące w ten sposób ich szanse w dotarciu do świata literatury.

Celem projektu jest rewitalizacja terenów rekreacyjnych i nasadzeń zieleni na terenach przylegających do przepompowni ścieków zlokalizowanej w Gruszczynie na osiedlu Muzyków. Odgrodzenie wyznaczonego rodzinnego placu rekreacyjnego od ulic co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także uzupełnienie infrastruktury o nowe zabawki, tory minigolfa, zjeżdżalni wraz ze ścianką wspinaczkową, wyznaczenie pola na ognisko, postawienie stolika szachowego oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z piłkochwytami.

Dane osobowe