Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Cennik opłat


1. Opłaty jednorazowe

 • 1,00 zł za pierwsze pół godziny (opłata minimalna)
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę
 • 3,60 zł za drugą godzinę
 • 4,00 zł za trzecią godzinę
 • 3,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę

2. Opłaty zryczałtowane

 • 20,00 zł za Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres 1 miesiąca
 • 54,00 zł za Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres 3 miesięcy
 • 200,00 zł za Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres roczny
 • 60,00 zł za Identyfikator na każdy kolejny pojazd mieszkańca SPPN na okres 1 miesiąca
 • 162,00 zł za Identyfikator na każdy kolejny pojazd mieszkańca SPPN na okres 3 miesięcy
 • 600,00 zł za Identyfikator na każdy kolejny pojazd mieszkańca SPPN na okres roczny
 • 15,00 zł - Abonament na pierwszy pojazd firmy na okres 1 dnia
 • 300,00 zł - Abonament na pierwszy pojazd firmy na okres 1 miesiąca
 • 3 000,00 zł - Abonament na pierwszy pojazd firmy na okres roczny
  • każdy kolejny pojazd firmy: 3-krotność opłaty za pierwszy pojazd

3. Opłaty zryczałtowane za zastrzeżone miejsca postojowe - koperty (pobierz wniosek o kopertę)

 • 1 800.00 zł za Identyfikator na okres 3-ch miesięcy za zastrzeżenie stanowiska postojowego - koperty w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązującej 5 dni w tygodniu (od pon. do piątku) w godz. od 6.00 do 18.00

(standardowa wielkość koperty parkingowej: 2,3 m x 4,5 m) - wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, sprawy prowadzi Wydział Infrastruktury Drogowej, tel. 616512409 lub -410

4. Opłaty dodatkowe

 • Z tytułu przekroczenia opłaconego czasu parkowania:
  • Wartość opłaty dodatkowej wniesionej w biurze strefy lub przelewem w dniu wystawienia wezwania wynosi 35,00 zł,
  • Wartość opłaty dodatkowej wniesionej w biurze strefy lub przelewem w terminie kolejnych 6 dni licząc od dnia wystawienia wezwania wynosi 45,00 zł,
  • Wartość opłaty dodatkowej wniesionej po 7 kolejnym dniu licząc z dniem wystawienia wezwania wynosi 100,00 zł.
 • Z tytułu nie dokonania opłaty za parkowanie:
  • W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w biurze strefy lub przelewem w dniu wystawienia wezwania lub w ciągu 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania opłata wynosi 60,00 zł.
  • W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w biurze strefy lub przelewem w 7 kolejnym dniu po dniu wystawienia wezwania lub dniach następnych opłata wynosi 100,00 zł.

/Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr XVIII/231/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r./